Projectomschrijving

Aanleiding

In De Fryske Marren bestaat de wens om goed samen te werken in de keten van zorg en veiligheid. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met de samenwerkingspartners. De visie van de gemeente is om eigen kracht en zelfredzaamheid in te zetten. Er zijn echter situaties waarin de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoner tekort schiet. Het gaat dan niet om niet-willen, maar om niet-kunnen. De gemeente heeft een rol in het voorkomen van verergering van de situatie en zet daarom een Wijk-GGD’er in.

Doel

De inzet van een Wijk-GGD’er heeft als doel om de afstemming en samenwerking in de keten van zorg en welzijn te verbeteren. Deze medewerker stapt af op signalen over verward gedrag en probeert deze te normaliseren. Ook is de Wijk-GGD’er regelmatig aanwezig op zogenaamde vindplaatsen om contact te leggen met inwoners en op die manier preventief te werken.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website