Projectomschrijving

De gemeente Altena is een landelijke gemeente met 21 kernen en 55.000 inwoners. Consulenten van de wijkteams, medewerkers van partnerorganisaties en inwoners van Altena worden in toenemende mate geconfronteerd met inwoners met complexe problematiek. Naast zorgvragen spelen er ook risico’s voor de veiligheid van personen met problematiek zelf, of van hun omgeving.

Doel

Doel van het project is om een Wijk-GGD’er in te zetten. De gemeente Altena en GGz Breburg werken samen met lokale partners om snel en adequaat inwoners met psychiatrische problematiek te helpen.

Werkwijze

De Wijk-GGD’er denkt mee, kijkt mee en pakt zo nodig de regie. Hij is in staat ernstige problemen vroegtijdig te signaleren en snel op te pakken. Ook bij veiligheidsvraagstukken wordt de Wijk-GGD’er ingezet en vormt met zijn expertise de schakel vanuit de zorg.

Samenwerkingspartners

De samenwerkende organisaties bij deze aanpak zijn de gemeente Altena, woningcorporaties, maatschappelijk werk, politie, ervaringsdeskundigen, naasten en GGz Breburg.

Resultaten

Uit de pilot blijkt dat het ggz-perspectief bij inwoners met verward gedrag bijdraagt aan effectieve benaderingen van complexe casuïstiek, waarbij ook vaak sprake is van overlast. De wijk-GGD’er kan daarbij (kortdurend) de regie pakken om inwoners snel adequaat te kunnen ondersteunen. De regie wordt daarna weer overgegeven aan de meest relevante betrokken hulpverlener. Voor de medewerkers van de wijkteams en maatschappelijk partners betekent het een mogelijkheid laagdrempelig ggz expertise te benutten.

Vanuit veiligheidsperspectief levert de wijk-GGD’er een zeer waardevolle aanvulling op handhaving en sociale veiligheid bij de aanpak van (overlast gevende) inwoners met verward gedrag. De wijk-GGD’er was wekelijks aanwezig bij de wijkteams.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website