Projectomschrijving

Het project rondom de wijk-GGD'er(s) in Smallingerland bestaat uit een outreachende aanpak voor personen met verward gedrag. De aanpak wordt uitgevoerd door een wijk-GGD'er (zorgprofessional) in de gemeente. De wijk-GGD'er heeft de ruimte en tijd om de eerste contacten te leggen, en de opdracht om te doen wat nodig is. Daarbij is de wijk-GGD'er ook verbinder tussen de zorg- en veiligheidsketen. Door de samenwerking tussen de ketens te verbeteren kan er snel en preventief gehandeld worden.

Doel

De doelen van dit project zijn:

  • doelgroep mensen met verward gedrag (en bijkomende problematiek) beter in kaart brengen
  • integrale en individuele ondersteuning voor de mensen met verward gedrag (en hun omgeving)
  • verbetering in de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen
  • vermindering van druk op repressieve maatregelen

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website