Projectomschrijving

Het project rondom de Wijk-GGD'er(s) in Smallingerland bestaat uit een outreachende aanpak voor personen met verward gedrag. De aanpak wordt uitgevoerd door een Wijk-GGD'er (zorgprofessional) in de gemeente. De Wijk-GGD'er heeft de ruimte en tijd om de eerste contacten te leggen, en de opdracht om te doen wat nodig is. Daarbij is de Wijk-GGD'er ook verbinder tussen de zorg- en veiligheidsketen. Door de samenwerking tussen de ketens te verbeteren kan er snel en preventief gehandeld worden.

Doel

De doelen van dit project zijn:

  • doelgroep mensen met verward gedrag (en bijkomende problematiek) beter in kaart brengen
  • integrale en individuele ondersteuning voor de mensen met verward gedrag (en hun omgeving)
  • verbetering in de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen
  • vermindering van druk op repressieve maatregelen

Resultaten

In maart 2019 is het project ‘Wijk GGD'er Smallingerland’ gestart. Bij de start van het project zijn de woningcorporaties en politie betrokken geweest. Op verzoek is er 1 telefoonnummer in het leven geroepen waarop meldingen van inwoners met verward gedrag gesignaleerd kunnen worden.

Het project heeft geleid tot een betere samenwerking met de politie, betere afspraken en contact met het FACT team. Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt met het provinciale Meldpunt. Het belangrijkste resultaat hiervan is dat mensen eerder worden geholpen en dat hulpverleners zorg beter kunnen aanpassen op de problematiek.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website