Projectomschrijving

Achtergrond

In gemeente Opsterland wordt actief samengewerkt met verschillende partijen als GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland, woningcorporaties en de politie. Ondanks deze actieve samenwerking vallen er burgers tussen wal en schip met grote gevolgen zoals dakloosheid, onbegrepen gedrag, en overlast. Ook is er een toename van de politie-inzet op onbegrepen gedrag, de zogenaamde E33 meldingen.

Doel

Het doel van dit project is om deze E33 meldingen naar beneden te brengen en eerder en meer betrokken te worden om groter leed bij burgers voor te zijn. Ook wordt de doelgroep met onbegrepen gedrag in de gemeente Opsterland in beeld gebracht door goed contact met ketenpartners.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Opsterland, de politie, VNN FACT, GGZ FACT en stichting Stjoer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website