Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Haaksbergen is in november 2017 gestart met de pilot wijk-GGD. Wijk-GGD’ers zijn verpleegkundigen van de GGD die outreachend te werk gaan voor personen in de gemeente waar zorgen om zijn en die niet zelf om hulp vragen. Het is een outreachende functie. De looptijd van de huidige pilot is tot medio november 2018. De pilot wijk-GGD is een element in de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Inmiddels hebben we een evaluatie uitgevoerd naar de pilot (zie verderop de bevindingen). De meerwaarde van de functionaris van wijk-GGD is volgens betrokken samenwerkingspartners in een evaluatie aangetoond. In het pilotjaar hebben we geconstateerd dat de uitvoering en inbedding een flinke aanloop kende. We zijn verheugd dat de bevindingen zo positief zijn.

 

Met dit plan van aanpak wil de gemeente Haaksbergen in aanmerking komen voor een subsidie middels de subsidieronde VIMP. Het gaat om een impuls voor implementatie van de wijk-

GGD in Haaksbergen per 1-1-2019 t/m 31-12-2019 met de intentie de kosten voor uitvoering structureel te dekken per 2020.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website