Projectomschrijving

Soms lukt het mensen door omstandigheden niet om hun leven op orde te houden. De naaste omgeving en professionals kunnen zich zorgen maken over deze mensen. Er komen signalen binnen van verward gedrag, verwaarlozing of overlast bij de politie. Het is geen primaire taak van de politie hier zorg en hulpverlening te bieden. In dat soort gevallen biedt de wijk-GGD’er uitkomst.

Wijk-GGD’er in Haaksbergen

De wijk-GGD in Haaksbergen is een initiatief van de Noaberpoort Haaksbergen en de GGD Twente. Sociaal verpleegkundigen van de GGD worden ingezet om signalen van zorg of overlast vroegtijdig op te vangen en hulp te organiseren voordat situaties uit de hand lopen. Voorkomen wordt dat mensen nog meer in de problemen komen, de situatie escaleert of onrust in de omgeving ontstaat.
De inzet van Haaksbergse wijk-GGD’ers is in 2018 gestart als een pilot. Op basis van de evaluatie in 2018 is besloten de inzet structureel te maken.

Doel

Met de subsidie van ZonMw wordt in 2019 verder gewerkt aan de effectiviteit van de wijk-GGD en de bekendheid ervan.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website