Projectomschrijving

Soms lukt het mensen door omstandigheden niet om hun leven op orde te houden, wat zorgen baart bij professionals en de naaste omgeving van deze mensen. Signalen van verward gedrag, verwaarlozing of overlast komen bij de politie terecht, maar het is geen primaire taak van de politie hier zorg en hulpverlening voor te bieden. In dat soort gevallen biedt de Wijk-GGD’er uitkomst.

Doel

De Wijk-GGD is een initiatief van de Noaberpoort Haaksbergen en de GGD Twente. Sociaal verpleegkundigen van de GGD worden ingezet om signalen van zorg of overlast vroegtijdig op te vangen en hulp te organiseren voordat situaties uit de hand lopen. Voorkomen wordt dat mensen nog meer in de problemen komen, de situatie escaleert of onrust in de omgeving ontstaat.

Werkwijze

De inzet van Haaksbergse Wijk-GGD’ers is in 2018 gestart als een pilot. Op basis van de evaluatie in 2018 is besloten de inzet structureel te maken. In 2019 wordt verder gewerkt aan de effectiviteit van de Wijk-GGD en de bekendheid ervan.

Resultaten

De Wijk-GGD biedt een meerwaarde in Haaksbergen, door snelle, laagdrempelige en outreachende inzet of vervolg op een signaal. De Wijk-GGD doet het voorwerk van een hulpverleningstraject. Personen die zorg mijden en mensen die overlast veroorzaken worden bereikt, waardoor de doelgroep beter in beeld komt.

De Wijk-GGD herkent de problematiek op diverse leefdomeinen, heeft brede ervaring en een attitude passend bij het actieve werk. De Wijk-GGD spreekt ‘de taal’ van hulpverleners en zorgorganisaties. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan bestaande zorg- en ondersteuningsstructuren. De Wijk-GGD heeft contact met de politie, woningbouw, Bemoeizorg en professionals in de Noaberpoort.

Door inzet van de Wijk-GGD lijkt het aantal ‘traditionele’ Bemoeizorgtrajecten te zijn afgenomen, doordat er eerder op een signaal wordt gereageerd. De politie als belangrijke leverancier van meldingen is erg tevreden over de samenwerking. Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning-regisseurs van de gemeente zien de meerwaarde van de Wijk-GGD.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website