Projectomschrijving

De Wijk-GGD’er is een medewerker met veel kennis en ervaring op het gebied van mensen met psychiatrische problematiek. Deze medewerker krijgt de ruimte om aan te sluiten bij teams, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners die te maken krijgen met gedrag van mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk wonen. De GGZ medewerker denkt mee, kijkt mee en gaat ook mee als dat nodig is. Hij of zij geeft advies, geeft tips of traint ter plekke en kan als het nodig is ook snel doorschakelen naar de gespecialiseerde zorg. Voor de inzet van de Wijk-GGD’er is geen verwijzing of indicatie nodig.

Doel

Met de inzet van een Wijk-GGD’er in de regio Oosterhout kunnen ernstige problemen vroeg gesignaleerd en opgepakt worden. Op deze manier wordt voorkomen dat beginnende problemen erger worden en kan de juiste zorg en ondersteuning op het goede moment worden ingezet. Door deze preventie kan dure zorg worden voorkomen.

Resultaten

In 2020 heeft gemeente Oosterhout een Wijk-ggz’er vanuit GGz-Breburg aangesteld om meer vat te krijgen op het vroegtijdig bereiken van personen met een psychische kwetsbaarheid en verward gedrag. Dit draagt ook bij aan het eerder toeleiden naar passende zorg, zelfs wanneer er sprake is van een zorgmijdende houding.

De pilot ‘Wijk-ggz’er Oosterhout’ heeft de draagkracht, solidariteit en het veiligheidsgevoel in de directe omgeving versterkt. De inzet van een Wijk-ggz’er draagt bij aan een inclusieve stad: streven naar het samenleven van inwoners met en zonder beperkingen, zelfstandig in de wijk. Bij een vervolg op de pilot moet de Wijk-ggz’er ook toegankelijk worden voor wijkmakelaars, bewoners, buurtpreventie en ondernemers (zoals winkeliers die regelmatig te maken krijgen met bezoekers die verward gedrag vertonen). Deze werkwijze van de Wijk-ggz’er draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van psychische kwetsbaarheid en de bijbehorende zorgbehoefte.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website