Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeente Valkenswaard vindt het enerzijds belangrijk dat haar inwoners fijn kunnen wonen en zich veilig voelen in hun woonomgeving, anderzijds vindt zij het belangrijk dat inwoners met onbegrepen gedrag de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben. Om te ondersteunen bij het realiseren van deze doelstellingen heeft de gemeente Valkenswaard een procesregisseur zorg- en veiligheid aangesteld. Deze functioneert als een verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg rond personen met onbegrepen gedrag. Nu is de fase aangebroken om te gaan evalueren op de opbrengst van de aanpak, borging van de samenwerking en uitbreiding van deze aanpak naar jeugdigen.

Doel

Het doel van dit project is om een wijk-GGD’er jeugd aan te stellen. Deze kan helpen bij vroegsignalering voor jeugdigen, waardoor voorkomen wordt dat zij tussen wal en schip vallen. Ook kan er sneller passende hulp geboden worden en escalatie worden voorkomen. Zo heeft Valkenswaard oog voor iedereen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Valkenswaard, Cordaad Welzijn, Scholengemeenschap Were Di, de politie, Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, en de leerlingenraad.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website