Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Dordrecht zien we net als elders in het land een groei van overlastmeldingen van mensen met verward en/of overspannen gedrag. Dit kan gaan om mensen met psychische, verslavingsproblemen en ouderen met verward gedrag. Deze problematiek vraagt om een betere samenwerking tussen veiligheid en zorg en het zo snel mogelijk organiseren van passende opvang, zorg en ondersteuning, voor de verwarde personen zelf en waar nodig voor hun omgeving.

Het ministerie van Justitie & Veiligheid en het ministerie van VWS stimuleert de samenwerking tussen politie en zorg op lokaal niveau, met een stimuleringsaanbod, zijnde via de subsidie van ZonMw, voor uitrol van de methodiek "De Wijk GGD-er", in een twintigtal gemeenten in 2019.

Dordrecht heeft zich na een inhoudelijk verkennend gesprek met bestuurlijke commitment aangemeld als uitrol gemeente. Aansluitend is samenwerking gezocht en gevonden met de projectpartners: Politie, Yulius GGZ, GGD ZHZ, MEE (hoofdaannemer sociale wijkteams), De Hoop GGZ, Antes en het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ.

In Dordrecht willen we gaan starten met de landelijke pilot in 2019, volgens de methodiek de Wijk GGD'er. De WijkGGD’er zet in op het snijvlak van veiligheid en zorg. De WijkGGD’er(s) maken contact met de verwarde persoon om met een persoonlijke aanpak de passende zorg te organiseren. Door een goede samenwerking met de politie, het meldpunt Zorg & Overlast, het Stedelijk Netwerk Zorg & Overlast, Team Toeleiding & Bemoeizorg, de sociale wijkteams en de zorgaanbieders kan in een eerder stadium met elkaar worden bepaald welke aanpak en zorg, een verward persoon nodig heeft en/of met welke aanpak de kans op recidive wordt verkleind.

Het beoogde inhoudelijke resultaat is om als Gemeente Dordrecht de sluitende aanpak te versterken voor deze kwetsbare doelgroep en bij een positieve evaluatie van het project een plan van aanpak op te stellen om een verdere uitrol binnen de gemeente Dordrecht te realiseren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website