Projectomschrijving

Doel

In Dordrecht wordt positief gereageerd op de inzet van een Wijk-GGD’er. Om meer inzicht te verkrijgen waar in de keten deze aanpak tot verlichting leidt, wordt de pilot verlengd om een plan op te stellen voor een structurele financiering vanuit de verschillende ketenpartners. Met de verlenging wordt ingezet op de volgende doelen:

  • De Wijk-GGD dient een sterke aanvulling op outreachende zorg en een schakel tussen politie en zorg te zijn.
  • Door de inzet van een Wijk-GGD’er wordt niet alleen onnodige politie-inzet voorkomen, maar ook bijgedragen aan het voorkomen van een traumatische ervaring voor de betrokkenen en diens omgeving.

Werkwijze

Om deze doelen te behalen wordt ingezet op de volgende punten:

  • De inzet van de Wijk-GGD verruimen naar heel Dordrecht (de pilot werd slechts in een gedeelte van Dordrecht uitgevoerd).
  • De inzet van de Wijk-GGD verruimen naar avonduren en weekenden.
  • De expertise van de Wijk-GGD vaker inzetten voor consultatie aan ketenpartners.

Resultaten

De samenwerking tussen de Wijk-GGD’er en de politie draagt bij aan een structurele lagere ureninzet van de politie. De Wijk-GGD’er neemt werk van de politie uit handen als het gaat om woon en/of sociale problematiek waar veiligheid (nog) geen rol speelt. Daarnaast draagt de onconventionele werkwijze van de Wijk-GGD bij aan maatwerk, verbinding met lokale voorzieningen en het voorkomen van (dure) ggz inzet. De Wijk-GGD’er heeft een sterk outreachend karakter, wordt ingezet ter preventie en vroegsignalering en is in staat om vanuit een diagnostische blik te onderzoeken welke interventies en zorg nodig zijn.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website