Projectomschrijving

Jongeren die een delict hebben gepleegd en bij de jeugdreclassering terechtkomen vormen een kwetsbare groep. Vaak is sprake van een combinatie van gezins- en persoonlijke problematiek. In de praktijk ziet men dat ook de ernst van de delicten en daarmee de schade voor slachtoffers en maatschappij toeneemt. De vernieuwde expertise van de Jeugdreclassering is in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland nog onvoldoende geborgd en gedeeld met de partners uit het veiligheids- en het sociaal domein. Hierdoor krijgen jongeren niet de hulp die zij nodig hebben.

Doel

Het primaire doel van dit project is om in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland de aanpak Jeugdreclassering 2.0 (JR 2.0) te implementeren en borgen door een effectieve domeinoverstijgende samenwerking met de straf-, jeugdhulp- en de zorgketen in te richten. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de begeleiding voor jeugdreclassering in samenwerking met het gemeentelijk domein effectiever en betekenisvoller wordt, zodat deze jongeren meer kansen krijgen op een succesvolle toekomst.

Werkwijze

Voor een periode van een half jaar draait de werkplaats JR 2.0: ‘Op weg naar succes en herstel’, bestaande uit 9 bijeenkomsten waar professionals met wetenschappers, jongeren, hun ouders en netwerk en slachtoffers samenwerken aan een betere jeugdreclassering. Aan het einde van het project zullen professionals bekend zijn met de werkwijze JR 2.0, zal er een hersteltool beschikbaar zijn voor professionals, en worden best practices gedeeld door middel van een eindsymposium en een website.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website