Projectomschrijving

De groep mensen met verward gedrag is divers en kan op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Hoe eerder signalen van verward gedrag worden herkend, hoe beter. Dan kunnen mensen eerder naar de juiste hulp toe geleid worden en kan erger misschien worden voorkomen.

Rol in vroegsignalering

Frontlijnmedewerkers, zoals medewerkers van sociale wijkteams, baliemedewerkers en toezichthouders komen vaak als eerste professionals in aanraking met mensen met verward gedrag. Zij spelen een belangrijke rol in vroegsignalering.

Doel

Frontlijnmedewerkers door middel van training leren om diverse vormen van verward gedrag te herkennen, zodat zij mensen met verward gedrag op een juiste manier kunnen benaderen en hen naar hulp of zorg toe kunnen leiden met inachtneming van regels rondom privacy.

Werkwijze

Het project bestaat uit het ontwikkelen van een training en het trainen van 50 frontlijnwerkers in het sociaal domein.

Resultaat

Het Veiligheidscollectief en de gemeente Capelle aan den IJssel hebben, met input van lokale en regionale ketenpartners, een nieuwe training ontwikkeld gericht op de vroegsignalering van verward gedrag door frontlijnmedewerkers (zoals gemeentelijke baliemedewerkers, handhavers, maatschappelijk werkers en wijkagenten) .

In totaal zijn 51 Capelse professionals getraind in het herkennen van en omgaan met verschillende vormen van verward gedrag, het op een veilige manier (voor zichzelf en de omgeving) uitoefenen van hun publieke taak en het correct omgaan met persoonsgegevens. Dankzij het project is hun kennis over verward gedrag vergroot: zij begrijpen wat er achter verward gedrag zit, hoe ze hiermee om moeten gaan en waar zij lokaal melding kunnen doen van dit gedrag. Met de training is tevens een impuls gegeven aan de bewustwording, vroegsignalering en doorverwijzing zowel binnen de organisaties als de keten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website