Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg hebben het per 1 april 2018 gestarte experiment voor passend vervoer met inzet van de GGZ Vervoerdienst gedurende 2019 en 2020 voortgezet. Doel was om dit cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, normaliserende, de-escalerende vervoer van personen met verward gedrag te verfijnen, in afwachting van het go/no go besluit over dit vervoer. Door het proces van melding, triage en beoordeling verder te verbeteren, zijn ketenpartners elkaar in de samenwerking beter gaan vinden en is de druk op de politie en ambulance verminderd. Uitvoerende medewerkers hebben via werkateliers bijgedragen aan de evaluatie en de opvolgende transitie. Bureau AEF heeft voor de scenario's een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd. De evaluatie van de aanpak heeft inzicht in de effecten opgeleverd. De structurele invulling van het passend vervoer wordt sinds 1 januari 2021 door de RAV uitgevoerd. Het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling en vervoer zijn hierbij 1 op 1 uit het experiment overgenomen met als uitgangspunt de kwaliteit zoals binnen het experiment gerealiseerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het experiment is cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, normaliserende, de-escalerende, prikkelarme vervoer geboden door de GGZ Vervoersdienst, zowel voor als na de beoordeling. Dit vervoer heeft bijgedragen aan de kwaliteit van leven van de betrokkene doordat hulpverlening zo spoedig als mogelijk kon starten in geval van crisis. Het proces rondom melding, triage, beoordeling en vervoer is verbeterd, waardoor o.a. aanrijtijden zijn ingekort. Daarnaast heeft de GGZ Vervoersdienst de wachtfunctie op de beoordelingslocatie overgenomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het beroep op de politie incl. wachttijden teruggedrongen, is de ambulance minder vaak ingezet en is de druk op de capaciteit van de crisisdienst als gevolg van de wachttijden verminderd. Binnen het experiment is verder een dashboard ontwikkeld waardoor er meer inzicht is gekomen in de aard en omvang van passend vervoer in Noord- en Midden-Limburg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg wensen het per 1 april 2018 gestarte experiment met inzet van de GGZ Vervoerdienst gedurende 2019 voort te zetten. Beoogd is om het cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, normaliserende, de-escalerende vervoer van personen met verward gedrag, die vervoerd moeten gaan worden, voort te zetten tot het moment dat een landelijke betaaltitel georganiseerd is. Het voortzetten van het experiment gaat verder meer inzicht bieden in de aard en omvang van de vervoersbewegingen in Noord- en Midden-Limburg. Dit inzicht is nodig om in de nabije toekomst een goed afgewogen besluit te kunnen nemen als het om een structurele invulling van passend vervoer gaat. Verder biedt het experiment de mogelijkheid om het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling en vervoer te blijven toetsen aan de praktijk en daar waar nodig bij te stellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website