Projectomschrijving

Op 1 april 2018 zijn partners in de regio Noord- en Midden-Limburg gestart met een experiment rond het inzetten van de GGZ Vervoersdienst. In 2019 zal dit experiment voortgezet worden.

Doel

Het doel is om cliënt-/patiëntvriendelijk, niet stigmatiserend, de-escalerend vervoer voor personen met verward gedrag voort te zetten. Dit wordt gedaan tot de landelijke betaaltitel georganiseerd is, per 2020.
Er wordt gehoopt dat dit project meer inzicht biedt in de aard en omvang van de vervoersbewegingen in Noord- en Midden-Limburg. Dit inzicht is nodig om een goed afgewogen besluit te nemen als het gaat om een structurele invulling van passend vervoer. Verder biedt het experiment de mogelijkheid om het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling, vervoer en time-out te blijven toetsen aan de praktijk en daar waar nodig bij te stellen.

Resultaten

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg hebben het per 1 april 2018 gestarte experiment met inzet van de GGZ Vervoersdienst gedurende 2019 en 2020 voortgezet.  Door het proces van melding, triage en beoordeling zijn ketenpartners elkaar in de samenwerking beter gaan vinden en is de druk op de politie en ambulance verminderd. Uitvoerende medewerkers hebben via werkateliers bijgedragen aan de evaluatie en de opvolgende transitie. De evaluatie van de aanpak heeft inzicht in de effecten opgeleverd. De structurele invulling van dit vervoer is per 1 januari 2021 door de RAV zelf uitgevoerd. Het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling en vervoer zijn hierbij 1 op 1 uit het experiment overgenomen met als uitgangspunt dat de kwaliteit zoals binnen het experiment is gerealiseerd.

    Meer informatie

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website