Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Complexe problematiek, met in ieder geval facetten van twee van de drie kolommen zorg, veiligheid en bestuur is de focus van dit project. Deze casussen zijn vaak lang bestaand, niet structureel oplosbaar en kosten de maatschappij veel tijd en geld. Het gaat om personen met ernstig verward gedrag. Het Z&V team levert Advies, Regie en Coördinatie als het gaat om problemen van burgers die zo complex zijn dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid om tot een doorbraak te komen. Daartoe komen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie.

Het team bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

In de provincie Groningen bestaat nu de mogelijkheid om deze casussen voor te leggen aan een aantal experts, die samen de casus bespreken. Zij proberen dit vanuit deze drie kolommen te doen, zoeken naar creatieve oplossingen (hiervoor is ook een klein budget beschikbaar), en indien noodzakelijk kan de casus ook (tijdelijk) vanuit dit Zorg en Veiligheidsteam worden geregisseerd. De overleggen worden voorgezeten vanuit het Veiligheidshuis Groningen, en de leden komen daarnaast vanuit Zorg (VNN, Terwille, AFPN, GGD, COSIS, Kopland, Mesdagkliniek, Sociale Dienst), Veiligheid (OM, politie) en bestuur (gemeente). De casussen kunnen worden aangemeld door professionals uit de hele provincie en de casusregie blijft in principe ook lokaal verankerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is in februari in voorbereiding gegaan en uiteindelijk gestart per juni 2017 en zal in pilotfase lopen tot en met juni 2018. Deze voorzichtige voorbereiding was nodig om een gedegen gezamenlijke bodem/basis te bereiken voor een expertiseteam waarin de meest ingewikkelde casuïstiek komt. Het was noodzakelijk om dit te ontwikkelen van binnen uit met zoveel mogelijk eigen initiatief.

Aantal in team besproken cliënten: 28, de laatste is een volledige familie, tot en met 14 mei

Aantal bijeenkomsten: in totaal vanaf begin: 25e bijeenkomst op 14 mei

 

Bij tussenevaluatie eind 2017 bleek dat zowel in het team als bij de melders er in grote mate tevredenheid is over de resultaten. Melders gaven aan door de advisering weer verder te kunnen met cliënten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorstel betreft de ontwikkeling van een aanpak voor complexe casussen met een Zorg- & Veiligheidsteam (vergelijkbare teams worden wel bijv. doorbraakteam of interventieteam genoemd), het "topje van de ijsberg". In een aantal gevallen veroorzaken personen met verward gedrag externe overlast en veiligheidsrisico’s. Deze mensen zijn vaak lokaal al langer bekend: zowel de zorgketen als de veiligheidsketen hebben al langdurig geprobeerd de situatie te verbeteren. Op deze plaats hebben we het over die mensen waarbij dat niet heeft geleid tot een structurele verbetering van de situatie. Een poging om te komen tot een mogelijk wel werkende aanpak is gelegen in een onorthodoxe samenwerking en aanpak, waar de reguliere protocollen en methoden uitgeput zijn. Voorstel behelst een aanpak waarbij organisaties samenwerken, die daarbij niet alleen in staat zijn om dat wat men doet in afstemming met elkaar te doen, maar ook in staat is los te laten wat men gewend is te doen. Dat betekent dat men indicaties, regels, afspraken moet kunnen loslaten. Het team zal bestaan uit medewerkers (met kennis, kunde en mandaat) van verschillende organisaties, die naar gelang de casus worden gevraagd om mee te denken in een casus. De procesregie ligt bij het Veiligheidshuis Groningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website