Projectomschrijving

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis genomen. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank of de jongere het proces thuis mag afwachten (schorsing) of in de JJI. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met LVB een kleinere kans hebben op een positief schorsingsadvies van de Raad en op schorsing door de rechter. Dit is voor hun ontwikkeling ongunstig.

Doel en werkwijze

De gemeentelijke Jeugdhulpregio Foodvalley, Raad voor de Kinderbescherming, JJI de Hunnerberg, en William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering willen zich samen inzetten om een integrale aanpak te ontwikkelen voor het opstellen van een schorsingsplan voor jongeren met een lvb, ter onderbouwing van een positief schorsingsadvies. De jongeren en hun netwerk worden nauw betrokken en er worden concrete afspraken gemaakt waarbij het netwerk actief betrokken is in het realiseren van veiligheid, wat de kans op re-integratie vergroot.

Resultaten

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, kunnen in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis worden genomen. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank of de jongere het proces thuis mag afwachten (schorsing) of in de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) dient te verblijven.

Schorsingsplan

De gemeentelijke jeugdhulpregio Foodvalley, de Raad, JJI de Hunnerberg, en William Schrikker (Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering) hebben een integrale aanpak ontwikkeld voor het opstellen van een schorsingsplan voor jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), ter onderbouwing van een positief schorsingsadvies. De jongere en hun netwerk worden hierbij nauw betrokken.

Tijdens een pilot is deze aanpak bij 3 jongeren ingezet. Het bleek dat de jongeren en netwerk zich serieus genomen voelen, en dat ouders het gevoel hebben verantwoordelijkheid terug te krijgen. Professionals kunnen de jongere en het netwerk vroeg in het proces horen, veel informatie verzamelen, waarmee een stappenplan voor schorsing gemaakt kan worden. Zo kan er vol vertrouwen geschorst worden!

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website