Projectomschrijving

Doel

Er werd een middagsymposium “Suïcidepreventie in Den Haag” georganiseerd door preventie Indigo Haaglanden, waarin verschillende gastsprekers vertellen over verschillende oorzaken en gevolgen van suïcide, en de rol die preventie kan spelen om suïcide te verminderen. De middag werd afgesloten door het team Suïcidepoging Nazorgprogramma (SuNa), een programma in de regio Den Haag voor patiënten van 12 tot 27 jaar die op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) worden behandeld na een suïcidepoging. Cliënten die ondersteuning vanuit het SuNa team hadden gekregen na een suïcidepoging vertelden heel open over hun ervaringen en de waardevolle betekenis van SuNa.

Het doel van het symposium was stil te staan bij de methodiek SuNa-casemanagement en de ontwikkeling van de afgelopen periode, de opgedane kennis en handleiding te delen met lokale en landelijke partijen. Enkele partijen die een bijdrage aan het programma hebben geleverd zijn 113 zelfmoordpreventie, de NS en de ggz.

Resultaten

Dinsdagmiddag 29 oktober 2019 vond een door preventie Indigo Haaglanden georganiseerd middagsymposium “Suïcidepreventie in Den Haag/Suna” plaats. Met 170 deelnemers vanuit diverse zorgorganisaties kan gesproken worden van een succesvol symposium. Het programma is positief beoordeeld. In het eerste gedeelte de algemene (landelijk) sprekers en in het tweede gedeelte de SuNa casemanagement en filmbeelden van 4 cliënten van SuNa met hun ervaringen.

Het thema is goed ontvangen en de behoefte om meer activiteiten met het thema is veelvuldig aangegeven. Iedere deelnemer heeft daarnaast een handleiding en een factsheet ontvangen. Landelijke partijen die bezig zijn met het opzetten van suïcide-preventie en/of nazorg na een poging tot suïcide hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de methodiek en ervaringen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website