Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een samenwerkingsverband bestaande uit Stichting Surplus, De gemeente Enschede, Stadsbank Oost Nederland, R.K. Woningstichting ‘Ons Huis’ en Mediant GGZ, Bureau Herstel heeft in de regio Twente een integrale en herstelgerichte aanpak geimplementeerd. De aanpak is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen en leidt tot kostenreductie en een verhoogd welbevinden bij de doelgroep.

 

Kern van de herstel ondersteunende aanpak ‘De schijf van herstel’ is de overtuiging dat mensen met verward gedrag pas in staat zijn tot herstel en vooruitgang als aangesloten wordt bij wie zij zijn en kunnen worden en als hun bestaanszekerheid is gegarandeerd op alle leefgebieden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De behaalde project resultaten zijn:

1. Een “geformaliseerd” samenwerkingsverband van 5 regionale partijen dat er voor zorgt dat de toeleiding en begeleiding van ‘’de harde kern” van Personen met Verward gedrag in de Regio Twente op basis van het model de “Schijf van Herstel, blijvend is geborgd;

2. Een uitgevoerd pilot project waarbij: -in een periode van twee en half jaar jaar 40 personen behorend tot de doelgroep zijn ingestroomd en een bij de aanpak behorend traject hebben doorlopen;

3. Een gekwalificeerd bestand van 10 begeleiders en 2 ervaringsdeskundigen welke duurzaam in staat zijn om de gekozen aanpak in de praktijk uit te voeren, als resultaat van in eigen huis uitgevoerde opleidings-coaching trajecten (allen);

4. Een methodiek beschrijving welke anderen in staat stelt deze evidence based aanpak over te nemen;

5. Nederland breed zijn 200 besluitvormers/politici/ervaringsdeskundigen dusdanig geïnformeerd over de ins en outs van de ontwikkelde aanpak dat zij in staat zijn om de invoering van de methodiek/aanpak in hun eigen regio op te pakken/te faciliteren.

 

Op de website www.schijfvanherstel.nl is verdere informatie over dit project en de eindproducten te vinden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via integrale ondersteuning naar herstel van mensen met verward gedrag

 

Een samenwerkingsverband bestaande uit Stichting Surplus, De gemeente Enschede, Stadsbank Oost Nederland, R.K. Woningstichting "Ons Huis" en Mediant, Bureau Herstel wil als resultaat van een nauwe samenwerking in een twee jaar durend project in de regio Twente een integrale en herstelgerichte aanpak implementeren. Door deze intensieve samenwerking, vanuit de gezamenlijke gedachte het beter te doen, binnen het bestaande budget, ontstaat een leeromgeving waarbij elke samenwerkingspartner kritisch naar de eigen bijdrage gaat kijken. Dus van een individuele aanpak naar een collectieve in samenwerking met cliënt en naastbetrokkenen. Kern van het verhaal is dat we mensen samen beter willen ondersteunen in hun herstel. Meerdere organisaties die gewend zijn min of meer autonoom te werken, gaan samen optrekken om de cliënt zo snel en zo goed mogelijk op weg te helpen. Taken, verantwoordelijkheden en budgetten worden waar mogelijk gebundeld en toebedeeld aan een projectteam bestaande uit medewerkers van de verschillende partnerorganisaties. Ieder van ons zal daarbij de bestaande werkwijze moeten aanpassen.

 

In ons project richten we ons op de doelgroep van Personen met Verward Gedrag categorie II en III. Meer in het bijzonder gaat het hier om individuen die meermaals bij incidenten betrokken zijn geweest (“de harde kern”). De doelgroep kampt met zeer langdurige multiproblematiek, die vaak van generatie op generatie overslaat. Er is sprake van psychische kwetsbaarheid en veelal ook verslavingsproblematiek. Deze problematiek gaat vaak gepaard met overlast in de omgeving en agressief gedrag.

 

Ons projectdoel is: Een in de praktijk bewezen, duurzaam inzetbare, innovatieve, overdraagbare, herstel ondersteunende aanpak welke is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen welke leidt tot een significante kostenreductie en een verhoogd welbevinden bij de doelgroep en naastbetrokkenen.

 

Meer specifiek levert ons project de volgend projectresultaten op:

1. Een “geformaliseerd”” samenwerkingsverband van 5 regionale partijen dat er voor zorgt dat de toeleiding en begeleiding van ‘’de harde kern” van Personen met Verward gedrag in de Regio Twente op basis van het model de “Schijf van Herstel, blijvend is geborgd;

2. Een uitgevoerd pilot project waarbij: -in een periode van twee jaar 40 personen behorend tot de doelgroep zijn ingestroomd en een bij de aanpak behorend traject hebben doorlopen, -in een periode van twee jaar 20 personen behorend de doelgroep zijn ingestroomd op een bij het project horende woonlocatie en waarvan er 15 na het doorlopen van aangeboden hersteltraject zijn uitgestroomd naar een reguliere woonomgeving in Twente;

3. Een gekwalificeerd bestand van 6 begeleiders en 2 ervaringsdeskundige en 5 familieleden welke duurzaam in staat zijn om de gekozen aanpak in de praktijk uit te voeren, als resultaat van in eigen huis uitgevoerde opleidings-coaching trajecten (allen);

4. Een methodiek beschrijving (inclusief kosten baten analyse) welke anderen in staat stelt deze evidence based aanpak over te nemen;

5. Nederland breed zijn 200 besluitvormers/politici/ervaringsdeskundigen dusdanig geïnformeerd over de ins en outs van de ontwikkelde aanpak dat zij in staat zijn om de invoering van de methodiek/aanpak in hun eigen regio op te pakken/te faciliteren.

 

De vijf samenwerkende partners hebben allen “baat” bij het gezamenlijk realiseren van dit project, immers:

Stichting Surplus kan in kortere tijd meer mensen beter helpen bij hun herstel;

De gemeente Enschede krijgt meer mogelijkheden voor een passende integrale ondersteuning voor kwetsbare inwoners;.

Stadsbank Oost Nederland zal een doelgroep die ze tot nu toe moeilijk kunnen ondersteunen beter (blijvend) kunnen verlossen van hun schuldenproblematiek;.

R.K. Woningstichting "Ons Huis" zal minder bewoners hebben welke overlast gevend gedrag vertonen als resultaat van de betere en meer persoonsgerichte aanpak;

Mediant, Bureau Herstel zal meer mogelijkheden krijgen voor de doorstroom van cliënten die nu weinig perspectief hebben buiten de organisatie en zij zullen hun kennis en ervaring rond ervaringsdeskundigheid en familie ervaringsdeskundigheid ook buiten de organisatie kunnen delen en inzetten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website