Projectomschrijving

Doel

Een samenwerkingsverband bestaande uit Stichting Surplus, De gemeente Enschede, Stadsbank Oost Nederland, R.K. Woningstichting ‘Ons Huis’ en Mediant GGZ, Bureau Herstel gaat in de regio Twente een integrale en herstelgerichte aanpak implementeren. De doelgroep bestaat uit personen met verward gedrag die kampen met zeer langdurige multiproblematiek. De aanpak is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen en leidt tot een significante kostenreductie en een verhoogd welbevinden bij de doelgroep.

Werkwijze

Bij het project zal één professional de eindverantwoordelijkheid krijgen voor de casusregie en zal gewerkt gaan worden vanuit één integraal budget. Kern van de herstel ondersteunende aanpak ‘De schijf van herstel’ is de overtuiging dat mensen met verward gedrag pas in staat zijn tot herstel en vooruitgang als aangesloten wordt bij wie zij zijn en kunnen worden en als hun bestaanszekerheid is gegarandeerd op alle leefgebieden.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website