Projectomschrijving

Doel

Een samenwerkingsverband bestaande uit Stichting Surplus, De gemeente Enschede, Stadsbank Oost Nederland, R.K. Woningstichting ‘Ons Huis’ en Mediant GGZ, Bureau Herstel wilde in de regio Twente een integrale en herstelgerichte aanpak implementeren. De doelgroep bestaat uit personen met verward gedrag die kampen met zeer langdurige multiproblematiek. De aanpak is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen en zou leiden tot een significante kostenreductie en een verhoogd welbevinden bij de doelgroep.

Werkwijze

Bij het project zou één professional de eindverantwoordelijkheid krijgen voor de casusregie en zou gewerkt gaan worden vanuit één integraal budget. Kern van de herstel ondersteunende aanpak ‘De schijf van herstel’ is de overtuiging dat mensen met verward gedrag pas in staat zijn tot herstel en vooruitgang als aangesloten wordt bij wie zij zijn en kunnen worden en als hun bestaanszekerheid is gegarandeerd op alle leefgebieden.

Resultaten

Met dit project is voor een groot aantal cliënten de weg naar herstel uitgestippeld, waardoor zij deze uiteindelijk zelf konden bewandelen. Deze eigen regie is binnen het project een grote pijler geweest, omdat dit een voorwaarde is voor herstel.

De samenwerkingen die zijn aangegaan met regionale instanties zijn toekomstbestendig. Alle instanties hebben hun expertise, die aansluiten bij de verschillende leefgebieden van de cliënt. Het meest belangrijk is dat een cliënt op deze manier alles aangereikt krijgt om aan zijn herstel te werken, het uiteindelijke doel.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website