Projectomschrijving

Het project ‘Verwardheid Voorbij’ streeft naar snellere herkenning van én betere ondersteuning voor de doelgroep personen met verward gedrag met een licht verstandelijke beperking (lvb), een autisme spectrum stoornis (ass), of niet aangeboren hersenletsel (nah). Het herkennen van een beperking is essentieel in de vroegtijdige signalering van risico’s op verward en overlast gevend gedrag.

Doel

Een vermindering van verward/overlast gevend gedrag bij mensen met lvb/nah/ass problematiek; door een bredere deskundigheid, snellere signalering van risicofactoren en passende zorg en ondersteuning.

Werkwijze

De doelstelling krijgt vorm vanuit 3 onderdelen:

  1. Trainingen voor professionals (o.a. zorg, woningbouw, gemeente, politie)
    Het vergroten van kennis en expertise voor herkennen, signaleren en communiceren.
  2. Het herkenningsrecept
    Het persoonlijke en lokale netwerk betrekken bij voorkomen van dreigende verwardheid bij mensen met lvb, nah en ass door het maken van herkenningsrecepten.
  3. De crisiskaart
    De introductie en laagdrempelige beschikbaarheid van crisiskaarten.

Resultaten

Van september 2018 tot en met februari 2020 heeft in Friesland het project ‘Verwardheid Voorbij’ gedraaid. In het kader van het project zijn ruim 275 professionals getraind in het doelmatig communiceren met mensen met een lvb, ass of nah. Daarnaast is de Hulpkaart geïntroduceerd in Friesland. Er zijn 19 Hulpkaarttrajecten opgestart en 10 Hulpkaarten uitgereikt.

Ook zijn er een viertal kenniscafés georganiseerd rondom de thema’s verwardheid, niet zichtbare beperkingen en de Hulpkaart. De kenniscafés zijn bezocht door ruim 70 burgers, vrijwilligers en professionals. Er is een start gemaakt met een format om het persoonlijke en professionele netwerk van mensen met kans op verward gedrag te verbinden en te versterken. In het project is samengewerkt door Sociaal Domein Fryslân, Aanzet, GGZ Friesland en MEE Friesland.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website