Projectomschrijving

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, verliezen vaak ook de hoop op herstel, op een leven dat zij met of zonder beperkingen als zinvol ervaren.

Doel

In dit project willen we een Herstelwerkplaats inrichten in Cranendonck waar mensen samen met lotgenoten op basis van eigen regie aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel kunnen werken.

Werkwijze

Naast vrije ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen, bestaat het programma uit informatieve bijeenkomsten met zelfhulporganisaties, cursussen die groepsgewijs of individueel gevolgd kunnen worden en zelfhulpgroepen. Op deze manier kan iedereen overeenkomstig zijn wensen en mogelijkheden, deelnemen aan de Herstelwerkplaats. Voor mensen uit de omgeving van de cliënt: familie, professionals en vrijwilligers worden workshops georganiseerd over het belang van zelfhulpgroepen en over herstelondersteunende zorg opdat zij het herstelproces kunnen ondersteunen.

Samenwerking

Het project is een initiatief van de gemeente Cranendonck in samenwerking met GGzE De Boei en Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid.  

Resultaten

De Herstelwerkplaats is herdoopt tot ‘Samen Sterker Worden’ en een gelijknamige website is ontwikkeld. Netwerken en PR zijn belangrijke activiteiten geweest, omdat de herstelbenadering bij inwoners en instanties nagenoeg onbekend was. Daarnaast is het programma ‘Cranendonck ontmoet Cranendonck’ opgezet. Hier wordt gewerkt aan beeldvorming door te zorgen dat mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten, persoonlijke verhalen delen en zo inzicht en begrip krijgen. Tenslotte is er een filmportret gemaakt over de Herstelwerkplaats, waar inwoners van Cranendonck in hun eigen woorden vertellen hoe zij veerkracht hebben ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website