Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beuningen Samen dichterbij heeft een lokaal plan van aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag ontworpen. Het plan van aanpak draagt bij aan een actieve sluitende aanpak voor de zorg aan mensen met verward gedrag. De aanpak is een praktische vertaling van de 9 bouwstenen van het schakelteam naar de Beuningse situatie. Er zijn twee hoofdthema’s geprioriteerd, namelijk vroegsignalering en preventie. Voor vroegsignalering zijn de activiteiten gericht op het dragen van een gezamenlijke en interdisciplinaire verantwoordelijkheid voor meldingen door diverse partijen in een signalerende functie. Hiernaast zijn de activiteiten gericht op het versterken van handelingsbekwaamheid van de diverse samenwerkende partijen in het omgaan meldingen. Dit zal gebeuren door leersituaties met elkaar aan te gaan op casusniveau en netwerkbijeenkomsten te organiseren.

 

Voor preventie zijn de activiteiten gericht op elkaar en elkaars aanbod leren vinden en met elkaar samenwerken vanuit een vraag- en behoeftegestuurde aanpak. De betrokken partijen worden per thema met elkaar verbonden om de uitvoering van de aanpak rondom het thema met elkaar te realiseren. Daarbij gaat het met name ook om het verbinden van wijkbewoners aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Dit betekent dat de activiteiten zich richten op ontmoeting en samenhang, op talenten en kwaliteiten en dus niet op de beperkingen/problemen. De gemeente vervult in de uitvoering van het plan van aanpak een ondersteunende en faciliterende rol.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft geresulteerd in een lokaal plan van aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag in de gemeente Beuningen. De aanpak die wij voorstaan integraal, sluitende en breed gedragen:

• Integraal: alle relevante partijen, domein overstijgend, worden betrokken. Dit betreft de gemeente en partners op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid, evenals cliënten en hun naaste familie;

• Sluitend: alle negen bouwstenen die beschreven zijn door het schakelteam worden betrokken;

• Gedragen: het plan van aanpak wordt door alle relevante partijen ondersteund.

 

Daarnaast heeft het project ertoe geleid dat de problematiek met betrekking tot verward gedrag in gemeente meer in kaart is gebracht. Daarnaast heeft het project geleid tot intensievere samenwerking tussen de samenwerkingspartners.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieaanvraag is bedoeld voor het maken van een lokaal plan van aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag in de gemeente Beuningen. Het plan van aanpak draagt bij aan een actieve sluitende aanpak voor de zorg aan mensen met verward gedrag en ook aan preventie, zoals het ontwikkelen van een toegankelijk sociaal domein (dus meer gericht op inclusie). Het inbedden van de regionale ontwikkelingen in het rijk van Nijmegen en regio Gelderland Zuid op het gebied van mensen met verward gedrag/psychische kwetsbaarheid, vraagt op lokaal niveau om een toegespitst plan van aanpak waarin een samenwerking aangegaan wordt met lokale betrokken partijen. De 9 bouwstenen van het schakelteam krijgen op lokaal niveau vorm, door goede praktijken te stimuleren en te analyseren wat er nodig is om onderbelichte bouwstenen actief te versterken. De gemeente Beuningen zal hier het beleid in het brede domein van wonen, welzijn, zorg en veiligheid met elkaar verbinden. Dit vraagt stevige lokale gemeentelijke regie en hiervoor is een lokaal plan van aanpak nodig.

 

Aan het plan van aanpak werken onder andere 0e, 1e en 2e lijns organisaties mee (denk aan GGD, zorg en welzijn, huisartsen, zorgaanbieders), ervaringsdeskundigen, de verschillende beleidsdomeinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is (sociaal team, veiligheid, inkomen, participatie, Wmo, wonen) en de woningcorporatie, politie en regionale werkgroepen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website