Projectomschrijving

Doel

Dit project brengt een plan van aanpak tot stand voor de ontwikkeling van een lokale aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag binnen gemeente Beuningen. Hiermee wordt een sluitende aanpak beoogd om de zorg voor mensen met verward gedrag te realiseren en te investeren in preventie en inclusie.

Werkwijze

Er wordt een samenwerkingsverband aan gegaan met diverse partijen in de 0e, 1e en 2e lijn die zorg bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, met ervaringsdeskundigen en met overig betrokkenen zoals woningcorporaties en politie. De 9 bouwstenen van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag krijgen op lokaal niveau vorm door goede praktijken te stimuleren en te analyseren wat er nodig is om onderbelichte bouwstenen te versterken. De gemeente Beuningen zal hier het beleid in het brede domein van wonen, welzijn, zorg en veiligheid met elkaar verbinden. Dit vergt stevige gemeentelijke regie en hiervoor is een lokaal plan van aanpak nodig. Dit plan van aanpak is in augustus 2019 gereed.

Resultaten

Beuningen Samen dichterbij heeft een lokaal plan van aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag ontworpen. Het plan van aanpak draagt bij aan een actieve sluitende aanpak voor de zorg aan mensen met verward gedrag.
De aanpak is een praktische vertaling van de 9 bouwstenen van het schakelteam naar de Beuningse situatie. Er zijn twee hoofdthema’s geprioriteerd, namelijk vroegsignalering en preventie.

  • Vroegsignalering

Voor vroegsignalering zijn de activiteiten gericht op het dragen van een gezamenlijke en interdisciplinaire verantwoordelijkheid voor meldingen door diverse partijen in een signalerende functie. Hiernaast zijn de activiteiten gericht op het versterken van handelingsbekwaamheid van de diverse samenwerkende partijen in het omgaan meldingen. Dit zal gebeuren door leersituaties met elkaar aan te gaan op casusniveau en netwerkbijeenkomsten te organiseren.

  • Preventie

Voor preventie zijn de activiteiten gericht op elkaar en elkaars aanbod leren vinden en met elkaar samenwerken vanuit een vraag- en behoefte gestuurde aanpak. De betrokken partijen worden per thema met elkaar verbonden om de uitvoering van de aanpak rondom het thema met elkaar te realiseren. Daarbij gaat het met name ook om het verbinden van wijkbewoners aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Dit betekent dat de activiteiten zich richten op ontmoeting en samenhang, op talenten en kwaliteiten en dus niet op de beperkingen/problemen. De gemeente vervult in de uitvoering van het plan van aanpak een ondersteunende en faciliterende rol.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website