Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van 19 november 2018 tot 10 juli 2019 zijn ruim 200 diensten op de 112-meldkamer gedraaid. Insteek van de pilot was het leveren van de juiste zorg aan personen met verward gedrag en dat een cliënt alleen wordt vervoerd als dit noodzakelijk is in het kader van het leveren van deze juiste zorg.

 

In het merendeel van de meldingen kon de SPV telefonisch de juiste zorg bieden. Bij een derde van de afgehandelde meldingen is de SPV, samen met een ambulancechauffeur in het speciaal daarvoor ingezette vervoersmiddel, ter plaatse gegaan. Vervolgens is de cliënt in circa 50% van de gevallen met vervoerd.

 

Op basis van de resultaten volgde de conclusie dat de inzet van een apart vervoersmiddel met een ambulancechauffeur niet rendabel was. In de zomerperiode is de pilot om die reden doorontwikkeld. Uitgangspunt bleef dat er zorg op maat geboden dient te worden en dat vervoer alleen plaatsvindt als dit noodzakelijk is.

 

Op 30 september 2019 heeft een doorstart van de pilot plaatsgevonden. De triage op de geneeskundige meldkamer wordt uitgevoerd door een verpleegkundig medewerker met GGZ-expertise of een SPV. De triagist heeft geen eigen voertuig meer ter beschikking. Op het moment dat uit de triage op de meldkamer blijkt dat er ter plaatse hulp nodig is, zet de triagist de melding (afhankelijk van de aard) door naar reeds bestaand vervoer. De triagist biedt hierbij zijn/haar ondersteuning aan en kan eventueel meerijden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van 19 november 2018 tot 10 juli 2019 zijn ruim 200 diensten op de 112-meldkamer gedraaid. Insteek van de pilot was het leveren van de juiste zorg aan personen met verward gedrag en dat een cliënt alleen wordt vervoerd als dit noodzakelijk is in het kader van het leveren van deze juiste zorg.

 

In het merendeel van de meldingen kon de SPV telefonisch de juiste zorg bieden. Bij een derde van de afgehandelde meldingen is de SPV, samen met een ambulancechauffeur in het speciaal daarvoor ingezette vervoersmiddel, ter plaatse gegaan. Vervolgens is de cliënt in circa 50% van de gevallen vervoerd.

 

Op basis van de resultaten volgde de conclusie dat de inzet van een apart vervoersmiddel met een ambulancechauffeur niet rendabel was. Wel bleek de aanwezigheid van GGZ-expertise op de meldkamer van meerwaarde. Doordat de SPV in merendeel van de meldingen telefonisch hulp kon bieden, werd inzet van politie en ambulance voorkomen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Haaglanden beoogt men een sluitende aanpak rond verwarde personen te ontwikkelen. Het is wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener zorg krijgen. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in vroege medische triage en het ontwikkelen van passend vervoer.

 

Fase 2a

Het project bestaat uit meerdere fases. Fase 1, de voorbereiding, is inmiddels afgerond. In fase 2 wordt het triageproces uitgetest en gaat het passend vervoer, de Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU) rijden. Dit is een onopvallend voertuig met een ambulancechauffeur en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, die rijdt op 112-meldingen over personen met verward gedrag waarbij hulp geboden is, maar die wel maximaal een uur op hulp kunnen wachten.

 

Fase 2 is opgeknipt in meerdere delen. Het eerste deel (2a) ziet op een pilot met de MIPU, waarmee data wordt verzameld en het triageproces wordt uitgetest. Op basis van de uitkomsten van deze pilot zal het triageproces en het passend vervoer verder vorm worden gegeven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website