Projectomschrijving

Doel

In de regio Haaglanden beoogt men een sluitende aanpak rond verwarde personen te ontwikkelen. Het is wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener zorg krijgen. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in vroege medische triage en het ontwikkelen van passend vervoer.

Werkwijze

Het project bestaat uit meerdere fases. Voor fase 1, de voorbereiding, is al financiering van ZonMw ontvangen. In fase 2 wordt het triageproces uitgetest en gaat het passend vervoer, de Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU) rijden. Dit is een onopvallend voertuig met een ambulancechauffeur en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, die rijdt op meldingen over personen met verward gedrag waarbij hulp geboden is, maar die wel maximaal een uur op hulp kunnen wachten. Fase 2 is opgeknipt in meerdere delen. Het eerste deel (2a) zet in op een pilot met de MIPU. Doel is om gedurende 7 maanden data te verzamelen en het triageproces uit te testen. Op basis van de uitkomsten van deze pilot zal het triageproces en het passend vervoer verder vorm worden gegeven (2b).

Resultaten

De insteek van de pilot was het leveren van de passende zorg aan personen met verward gedrag en dat de betrokkene alleen wordt vervoerd als dit noodzakelijk is in het kader van deze zorg. In de periode van 19 november 2018 tot en met 10 juli 2019 zijn meer dan 330 meldingen afgehandeld. De meeste meldingen zijn telefonisch opgelost, maar bij een derde is de MIPU ingezet, waarvan bij de helft de betrokkene uiteindelijk ook is vervoerd. Door het lage aantal ritten, bleek een apart vervoersmiddel niet rendabel.

Op 30 september 2019 is een vervolgpilot gestart met een triagist op de geneeskundige meldkamer die kan ondersteunen bij het vervoer. In de periode van 30 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 zijn er 71 meldingen door een verpleegkundige met ggz-expertise getrieerd. 64 meldingen konden telefonisch worden opgelost met het geven van advies of het doorverwijzen naar de ggz of huisarts(enpost).

Vervolg

Dit project is een vervolg op het project Triage en passend vervoer Haaglanden fase 2a.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website