Projectomschrijving

Na de eerdere pilot Triage en Passend vervoer is er gekeken of de pilot in haar vervoersvermijdende opzet is geslaagd. Hieruit blijkt dat het succes met name ligt in de triage van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) op de geneeskundige meldkamer. Doordat veel meldingen telefonisch afgehandeld konden worden, werd de Mobiele Interventie en Preventieunit (MIPU) bij een derde van alle meldingen ingezet. Dit maakt de inzet van de MIPU, een apart voertuig, niet rendabel.

Doel

Op basis van deze resultaten wordt binnen het project nu ingezet op het structureel vormgeven van de triagefunctie op de geneeskundige meldkamer en het passend vervoer. De opzet is om de triage met de ggz-triagewijzer op de meldkamer verder door te ontwikkelen en voor de organisatie van het passend vervoer aan te gaan sluiten bij bestaande vervoerders.

Resultaten

In de nieuwe opzet van het project had de triagist geen eigen voertuig meer ter beschikking. Op het moment dat er ter plaatse hulp nodig was, zette de triagist de melding (afhankelijk van de aard) door naar de politie, ambulance of huisartsenpost. De triagist bood hierbij ondersteuning en kon eventueel meerijden.

In de periode van 30 september 2019 tot en met 31 december 2020 zijn er 626 meldingen door de ggz-triagist op de meldkamer afgehandeld. Van de meldingen is 38% telefonisch afgehandeld, 30% is overgedragen aan de ggz of de huisarts en 20% is overgedragen aan politie of ambulance. Inmiddels is het project afgerond. De ervaringen die binnen het project zijn opgedaan, zijn gedeeld met de RAV Haaglanden en meegenomen in de nieuwe werkwijze met de ggz-vervoersdienst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website