Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGZ Rivierduinen heeft met behulp van financiering van ZonMw de melding- en triagefunctie uitgebreid van de avond, weekend en nacht naar 24-7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. Hiermee kan er sneller passende hulp worden geboden voor mensen met acuut verward gedrag.

 

Tijdens het project is de bereikbaarheid van het spoednummer acute zorg uitgebreid naar 24-7. Tevens zijn de verwijzers geïnformeerd dat zij voor spoed direct contact met de triagist kunnen krijgen, waardoor onnodig wachten drastisch is teruggebracht.

Daarnaast is door extra opleiding en intervisie meer uniformiteit ontstaan in de triage van mensen met acuut verward gedrag door adequate inzet van beoordelaars en betere doorverwijzing naar andere zorgverleners. Met deze verdere uitbreiding is de logistiek en de kwaliteit van de triage en beoordeling sterk verbeterd.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGZ Rivierduinen heeft met behulp van financiering van ZonMw de melding- en triagefunctie uitgebreid van de avond, weekend en nacht naar 24-7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. Hiermee kan er sneller passende hulp worden geboden voor mensen met acuut verward gedrag.

 

Er is 24-7 een centraal telefoonnummer beschikbaar gekomen dat door verwijzers gebeld kan worden waarna er op uniforme wijze triage plaats vindt.

Geschoold personeel kan snel een kwalitatief goede beoordeling maken welke zorg er voor een verward persoon ingezet dient te worden en binnen welke termijn.

Hiermee is voor de crisisregio die bediend wordt door GGZ Rivierduinen wederom een kwalitatieve stap gezet in de opvang van de mensen met acuut verward gedrag.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting:

In oktober 2015 heeft het ministerie van VWS samen met het ministerie van V&J en de VNG het aanjaagteam/ schakelteam Personen met verward gedrag ingesteld en is er een actieprogramma opgesteld. Doel van dit actieprogramma is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Eén van de onderdelen is gericht op de triage-en meldfunctie voor mensen met verward gedrag met als doel om de triagefunctie voor de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn te versterken.

Hierbij vraagt GGZ Rivierduinen subsidie aan voor het doorontwikkelen en versterken van de APH triagefunctie; primair voor het herontwerp en optimaal inrichten van de meldkamer. Dit project dient ter verbetering van de zgn. ‘acute basisketen’ die onder de noemer van het programma ‘Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag in Hollands Midden’, in de eerste fase is opgebouwd. Nu, in de tweede fase van het regionale programma wordt de acute basisketen verder doorontwikkeld en verbeterd.

De subsidiegelden zullen worden aangewend voor het uitbreiden van de meldkamer naar 24 X 7 en verder professionaliseren van het triageproces en de medewerkers. Dit in aanloop naar de nieuwe voorgenomen toekomstvaste financieringsstructuur(“nieuwe financiering GGZ en FZ”), met in het bijzonder de zeer recentelijk door VWS overgenomen NZA-adviezen met betrekking tot bekostiging van de acute keten. (maart 2018)

Dit project zal onder de noemer van het programma ‘Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag` en samenwerking met de partners daarin worden uitgevoerd.

Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar het bij u bekende programmaplan van Hollands Midden en de door de bestuurders van alle samenwerkingspartners ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website