Projectomschrijving

GGZ Drenthe werkt nauw samen met ketenpartners om voor personen met verward gedrag adequate hulp te bieden. Die hulp voorziet in juiste triage, inzet van correct vervoer, beoordeling, risicotaxatie, crisisinterventie en zo nodig toeleiding naar die afdeling of organisatie waar adequate hulp snel geboden kan worden. In de huidige pilot werkt GGZ Drenthe met triagisten die zorgdragen voor de eerste beoordeling bij acute psychiatrie. oGGZ treedt op bij niet acute psychiatrie.

Doel

In dit project worden de volgende doelen gerealiseerd, voor zowel acuut als niet-acuut:

  • Methodische scholing met betrekking tot triagering en uniforme toepassing van de landelijke triagewijzer.
  • Scholing op het gebied van risicotaxatie betrekking tot suïcidegevaar.
  • Scholing in tijdig herkennen van en toepassen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, forensische psychiatrie, ouderen.
  • Scholing op het gebied van de externe ontwikkelingen.

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website