Projectomschrijving

GGD GHOR Nederland heeft subsidie van ZonMw ontvangen voor het ondersteunen en begeleiden van alle projecten die gehonoreerd zijn of worden binnen de subsidieronde ‘Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag’. Het ondersteuningsaanbod loopt van 1 juli 2018 tot en met december 2019.

Doel

Het doel hiervan is het versterken van de triage- en meldfunctie voor niet-acute hulpbehoefte.

Werkwijze

Om dit te realiseren voert GGD GHOR Nederland de volgende taken uit:

  • Ondersteunen van lokale projectleiders, door o.a. het organiseren van bijeenkomsten en faciliteren kennisuitwisseling.
  • Bundelen en verspreiden van ‘lessons learned’ in een handleiding voor meld- en adviespunten en landelijke beleidsontwikkeling.
  • Inventarisatie van bestaande registratiesystemen van meld- en adviespunten en adviseren over uitwisseling van registraties voor monitordoeleinden.
  • Bijdragen aan analyse van de registratiegegevens van de meld- en adviespunten.

Resultaten

GGD GHOR Nederland heeft 20 regionale projecten ondersteund die gehonoreerd zijn binnen het subsidieprogramma “Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag”. De volgende resultaten zijn hiermee behaald:

  • Uitwisseling tussen de pilots is gefaciliteerd door het organiseren van meer dan 10 landelijke bijeenkomsten, waarin tevens inhoudelijke en landelijke thema’s besproken zijn.
  • Er is een digitaal platform ingericht voor de regionale pilots. De pilots hebben registratiegegevens bijgehouden over onder andere tijdstip en aard van de meldingen. Dit heeft inzicht opgeleverd over aard en omvang van de meldingen.
  • De lessons learned zijn verzameld in een handreiking over meldpunten niet-acute zorg. Tevens is er een handreiking ‘handvatten voor gegevensverwerking’ gerealiseerd.
  • Er is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar de landelijke dekking van meldpunten in verband met het landelijk telefoonnummer. GGD GHOR Nederland vormde het cement tussen losstaande pilots, heeft bijgedragen aan een landelijk dekkend netwerk en heeft het gezamenlijk leren gefaciliteerd.

Download

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website