Projectomschrijving

UMCG Ambulancezorg werkt in Drenthe samen met ketenpartners om voor personen met verward gedrag adequate hulp te bieden. Deze hulp voorziet in juiste triage, inzet van correct vervoer, beoordeling, crisisinterventie en toeleiding naar die afdeling of organisatie waar snel adequate hulp geboden kan worden. UMCG AZ werkt met centralisten op de meldkamer die zorgdragen voor eerste beoordeling bij acute psychiatrie. Een juiste beoordeling is noodzakelijk om de juiste vervolgacties te kunnen inzetten.

Doel(en)

De belangrijkste doelen van dit project zijn het realiseren van:

  • bewuste kennis omtrent psychiatrische ziektebeelden
  • onderkende noodzaak door doelgroep centralisten
  • aandacht voor trends in de hulpverlening aan psychiatrische patiënten
  • onderkenning en bewustwording van het groeiend probleem binnen de acute hulpverlening betreffende de psychiatrie
  • aandacht voor de landelijke stromingen (schakelteam/psycholance/Fries project/Drentse aanpak)

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website