Projectomschrijving

Doel

UMCG Ambulancezorg werkt in Drenthe samen met ketenpartners om voor personen met verward gedrag adequate hulp te bieden. Die hulp voorziet in juiste triage, inzet van correct vervoer, beoordeling, crisisinterventie en toeleiding naar die afdeling of organisatie waar snel adequate hulp geboden kan worden.

Werkwijze

UMCG AZ werkt met centralisten op de Meldkamer die voor 1ste beoordeling zorgdragen bij acute psychiatrie. Een juiste beoordeling is noodzakelijk om de juiste vervolgacties te kunnen inzetten.

Resultaten

In dit project zijn de volgende doelen gerealiseerd:

  • Kennis omtrent psychiatrische ziektebeelden is bewust aanwezig.
  • De noodzaak is aanwezig en wordt onderkend door de doelgroep centralisten.
  • Er is aandacht voor trends in de hulpverlening aan psychiatrische patiënten.
  • Er is onderkenning en bewustwording van het groeiende probleem binnen de acute hulpverlening betreffende de psychiatrie.
  • Er is aandacht voor de landelijke stromingen (Schakelteam/Psycholance/Fries project/Drentse aanpak).

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website