Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een triage-verpleegkundige voor binnen kantoortijden werd geworven en ingezet vanaf juni 2018. Vanaf september 2018 werden ketenpartners, waaronder GGD, politie, KMAR en Schiphol Social Work geïnformeerd. Er zijn vier grote bijeenkomsten met alle ketenpartners middels leertafels georganiseerd waarbij het communiceren binnen de keten centraal stond.

Een bijeenkomst met triagisten binnen de keten, heeft in januari 2019 plaatsgevonden. Hierbij waren de politie, GGD-ambulance en triagist van de huisartsenpost/SEH aanwezig.

De verschillende triage-instrumenten werden vergeleken en gekeken naar een eenduidige manier van overdragen. Teamleden zijn betrokken bij het neerzetten van de nieuwe functie en het creëren van een bruikbare beslisboom.

Dit heeft opgeleverd dat er meer eenduidig wordt getriageerd en dat er een begin is gemaakt in het spreken van dezelfde taal binnen de keten tijdens overdrachten.

De GGZ-triagewijzer uit de generieke module werd aangepast (vanzelfsprekend gebaseerd op de bestaande beslisboom). Er loopt een traject om deze geïmplementeerd te krijgen in ons EPD.

Er werd een presentatie voor de ketenpartners gegeven met als doel samenwerking te verbeteren door uitleg van onze werkwijze bij triagering. Ketenpartners geven aan dat de samenwerking met de crisisdienst is verbeterd, er is sprake van betere bereikbaarheid, meer inzicht in de werkwijze van de crisisdienst, waarbij het toekennen van urgentie inzichtelijk is.

Er worden samenwerkingsafspraken met ketenpartners opgesteld of vernieuwd.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Juni 2018: Een triage-verpleegkundige voor binnen kantoortijden werd geworven en ingezet.

 

September 2018 ketenpartners, waaronder GGD, politie, KMAR en Schiphol Social Work zijn geïnformeerd.

 

September 2018, januari, maart en juni 2019: Grote bijeenkomsten met alle ketenpartners middels leertafels werden georganiseerd, waarin het communiceren binnen de keten centraal stond.

 

Oktober 2018: De GGZ-triagewijzer uit de generieke module werd aangepast, traject gestart dit te implementeren in het EPD.

 

Januari 2019: Bijeenkomst met triagisten binnen de keten, heeft plaatsgevonden. Hierbij waren de politie, triagist GGD-ambulance en triagist van de huisartsenpost/SEH aanwezig, verschillende triagemethodieken werden uitgewisseld, waardoor meer inzicht in en begrip voor elkaars wijze vna triageren ontstond.

 

Februari 2019: Scholing van de medewerkers heeft plaatsgevonden in kleine groepen en tijdens een teamdag. Implementatie beslisboom en verder onderzoek naar mogelijkheden naar integreren in EPD.

 

Maart-april 2019 is onderzocht of er draagvlak is voor het inzetten van een gezamenlijke triagist passend bij de regio die de meldkamer vanaf mei 2019 beslaat, hiervoor werd contact gezocht met de andere betrokken GGZ instellingen, Noord-Holland-Noord en Parnassia, deze gaven aan hiervoor geen mogelijkheden te zien binnen de bezetting die zij hebben.

 

Juni 2019: Presentatie voor de ketenpartners met als doel samenwerking te verbeteren door uitleg van onze werkwijze bij triagering. Aanwezig: politie, GGD, KMAR, huisartsen, Brijder, Fivoor, Kenter. Presentatie over de wijze van triageren bij de Crisisdienst, het verbeteren van de overdrachtsmomenten en ingewikkelde casuïstiek zoals WGBO en hoog risicobeleid.

Ketenpartners geven aan dat de samenwerking met de crisisdienst is verbeterd, er is sprake van betere bereikbaarheid, meer inzicht in de werkwijze van de crisisdienst, waarbij toekennen van urgentie inzichtelijk is.

Er worden samenwerkingsafspraken met ketenpartners opgesteld of vernieuwd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidie wordt aangevraagd om in samenwerking met de gemeente, ambulance dienst, politie, GGZingeest en cliëntenraad van GGZinGeest,de meldingen van verwarde personen snel passende hulpverlening te bieden aan verwarde personen. Wij willen ervoor zorgen dat mensen met verward gedrag snel de juiste zorg krijgen.

Dit doen we door de triage bij de GGZinGeest te versterken en een ketensamenwerkings netwerk te creëren zodanig dat we snel en eenvoudig kunnen doorverwijzen en samenwerken met alle partijen in de regio die zorg verlenen.

 

We willen dit realiseren in de veiligheidsregio Kennemerland waarin de gemeenten, Haarlem, Bloemenaal, Zandvoort,

Heemstede, Haarlemmerliede/Spaarwoude en Haarlemmermeer.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website