Projectomschrijving

Meldingen over personen met acuut verward gedrag komen op verschillende plaatsen terecht. Een groot deel van deze meldingen komt binnen bij de meldkamer van ambulance of politie. Deze meldkamers blijken onvoldoende toegerust in het triageren: welke hulp is binnen welke termijn nodig? Binnen de regio Kennemerland heeft GGZ inGeest zich gecommitteerd aan de ambitie om een snelle keten naar acute ggz te realiseren.

Doel

De spoedeisende psychiatrie Kennemerland (SPK) versterkt de triage- en meldpuntfunctie (24/7) voor de acute ggz in afstemming met spoedeisende ketenpartners. Binnen deze functie wordt zorggedragen voor een adequate opvolging van meldingen.

Werkwijze

Bij de SPK is 24/7 een triageverpleegkundige aanwezig met kennis van de acute ggz. Met spoedeisende ketenpartners in de regio worden binnen dit project randvoorwaarden en samenwerkingsafspraken uitgewerkt. Expertise wordt gebundeld en kennis wordt gedeeld tijdens netwerkbijeenkomsten om tot een integrale vloeiende keten en meldpuntfunctie te komen.

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website