Projectomschrijving

Doel

GGz Breburg werkt samen met ketenpartners en de gemeenten Breda en Tilburg aan de ontwikkeling van de triage voor meldingen van mensen met verward gedrag en een acute psychiatrische hulpvraag. De APH triagist die de triage gaat doen, wordt voorlopig aangehaakt aan de crisisdienst van GGz Breburg. De functie (APH) triage wordt zo ontwikkeld dat deze in inhoud en uiteindelijke plek aansluit aan de brede meldfunctie voor acute zorg zoals die in de twee regio's wordt gerealiseerd.

Werkwijze

De APH triagist ontvangt meldingen van de meldkamers van de politie en ambulance en de huisartsenposten. Tijdens de pilot beslist de projectgroep op basis van het aantal en inhoud van de meldingen of uitbreiding naar andere organisaties zoals de spoedeisende zorg van het ziekenhuis mogelijk is. De resultaten van de pilot worden gevolgd. We streven ernaar in 2019 de triagefunctie in de regio Breda en de regio Hart voor Brabant te realiseren (afhankelijk van de financiering 24 uur per dag en 7 dagen in de week).

Resultaten

In de regio van GGz Breburg is eind 2018 een pilot gestart om te komen tot de inbedding van de APH-triage in de regio. In 2 verschillende regio's (Breda en Hart van Brabant) zijn de overleggen gestart met de gemeenten en ketenpartners om de APH-triage zorgvuldig in te bedden in het Crisisinterventieteam (HvB) en het nog te starten Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Met de zorgverzekeraars zijn de gesprekken gevoerd voor de implementatie van de APH-triage na afloop van de pilot.

Binnen GGz Breburg kon aan de hand van de implementatie van de GGZ-triagewijzer de verdere vormgeving van de APH-triage (inhoud en positie) verder uitgewerkt worden en is een implementatieplan voor 2019 opgesteld. De pilot heeft als resultaat dat duidelijk is voor betrokkenen hoe de APH-triage gepositioneerd gaat worden, nu en in de toekomst, en via welke stappen deze triage zal worden vormgegeven en versterkt.

Meer informatie

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website