Projectomschrijving

Doel

GGz Breburg werkt samen met ketenpartners en de gemeenten Breda en Tilburg aan de ontwikkeling van de triage voor meldingen van mensen met verward gedrag en een acute psychiatrische hulpvraag. De APH triagist die de triage gaat doen, wordt voorlopig aangehaakt aan de crisisdienst van GGz Breburg. De functie (APH) triage wordt zo ontwikkeld dat deze in inhoud en uiteindelijke plek aansluit aan de brede meldfunctie voor acute zorg zoals die in de twee regio's wordt gerealiseerd.

Werkwijze

De APH triagist ontvangt meldingen van de meldkamers van de politie en ambulance en de huisartsenposten. Tijdens de pilot beslist de projectgroep op basis van het aantal en inhoud van de meldingen of uitbreiding naar andere organisaties zoals de spoedeisende zorg van het ziekenhuis mogelijk is. De resultaten van de pilot worden gevolgd. We streven ernaar in 2019 de triagefunctie in de regio Breda en de regio Hart voor Brabant te realiseren (afhankelijk van de financiering 24 uur per dag en 7 dagen in de week).

Meer informatie

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website