Projectomschrijving

Reinier van Arkel verleent zorg aan cliënten in de regio rondom Den Bosch en onderhoudt intensief contact met ketenpartners zoals de meldkamers en politie. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft hoe de acute psychiatrische hulpverlening vanaf 2019 georganiseerd wordt. De triagist acuut psychiatrische hulpverlening (APH-triagist) is een nieuwe functie.

De APH-Triagist

De APH-triagist behandelt alle aanvragen voor acute psychiatrische zorg. Samen met de verwijzer indiceert en, indien van toepassing, coördineert de APH-triagist de inzet van acute psychiatrische hulpverlening. De APH-triagist is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar binnen 5 minuten bereikbaar voor verwijzers, cliënten en hun naasten.

Doel

Door middel van dit project wordt onderzocht hoe, per januari 2019, de APH-triagefunctie in de regio doelmatig en effectief ingezet kan worden. De triagefunctie zal per oktober stapsgewijs ingevuld en gemonitord worden.

Resultaten

Bij afronding van het project is in 2019 een APH-triagist in dienst gekomen bij Reinier van Arkel. Reinier van Arkel heeft de functie verankerd in het functiehuis. Andere randvoorwaarden, zoals het handboek Triage, het inwerkprogramma (zowel intern als extern gericht) en de sociale kaart zijn ontwikkeld, waarna het geëvalueerd kan worden aan de hand van de indiensttreding van de APH-triagisten om zo de PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus rond te kunnen maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website