Projectomschrijving

Eind 2016 is de eerste fase van het project ‘Triage, passende zorg en vervoer’ gestart in de regio van de politie eenheid Rotterdam. In de eerste fase zijn de meldingen in de 112-meldkamer van de politie geregistreerd, waaruit bleek dat 66% van meldingen over personen met verward gedrag kan worden opgelost in de reguliere zorg.

De tweede fase liep van 1 december 2017 tot 1 mei 2018 en is verlengd tot en met juli 2018. In die fase is gewerkt met het Meldpunt GGZ, een telefonisch meldpunt waarmee de 112-meldkamers kunnen overleggen, of waarnaar zij melders kunnen doorverbinden. Zo kan de situatie waarin personen met verward gedrag zich bevinden door het meldpunt direct worden geanalyseerd en kan deskundig, veilig en met de juiste middelen worden toe geleid naar zorg en ondersteuning. De verwachting is dat op deze manier onnodig vervoer wordt voorkomen. Met de uitkomsten van deze pilot wordt bepaald op welke wijze vervoer voor personen met verward gedrag het beste kan worden ingericht.

Meer informatie

Dit project is een integraal onderdeel van de pilot ‘Triage en passend vervoer/zorg voor mensen met verward gedrag Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid’ en een vervolg op het project Telefonische hulpdienst 'Meldpunt ggz'

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website