Projectomschrijving

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals decentralisatie, bezuinigingen en extramuralisering binnen de zorg hebben geleid tot een toename van daklozen en dwangopnames, alsmede een stijgend aantal suïcides.

Doel

Het algemene doel van het project is om te komen tot een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag in Midden-Limburg. Het meldpunt niet-acute meldingen is een belangrijke schakel in de zorg- en hulpketen. Het is essentieel dat dit punt duidelijk herkenbaar, bereikbaar en laagdrempelig is voor niet-acute meldingen. Het meldpunt is tevens bedoeld voor het vragen naar advies, het voeren van een verhelderend gesprek (luisterend oor), het verstrekken van informatie en het doorverwijzen naar passende ondersteuning.

Samenwerking

Dit meldpunt wordt in nauwe samenhang met verschillende partners ingericht en vormt aldus een cruciaal onderdeel voor de ketenaanpak in de regio.

Resultaten

De Midden-Limburgse gemeenten hebben de opgave gekregen om samen met andere maatschappelijke partners een sluitende aanpak te realiseren voor personen met onbegrepen of verward gedrag. Een belangrijk onderdeel in deze aanpak is de realisatie van een Advies- en Meldpunt voor niet-acute meldingen over personen met verward gedrag.

Nadat samen met diverse maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen uit de regio de uitgangspunten geformuleerd waren voor de inrichting, taken en bevoegdheden van een dergelijk Advies- en Meldpunt, werd met uitvoeringsorganisatie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden- Limburg gewerkt aan de voorwaarden voor operationalisering.

Op 1 februari 2020 ging het Advies- en Meldpunt voor de regio Midden-Limburg als pilot van start. Er werd voor ontwikkeling van deze pilot een kwartiermaker aangesteld. Daarnaast is door de gemeenten en de maatschappelijke organisaties inzet van personeel geleverd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website