Projectomschrijving

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals decentralisatie, bezuinigingen en extramuralisering binnen de zorg hebben geleid tot een toename van daklozen en dwangopnames, alsmede een stijgend aantal suïcides.

Doel

Het algemene doel van het project is om te komen tot een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag in Midden-Limburg. Het meldpunt niet-acute meldingen is een belangrijke schakel in de zorg- en hulpketen. Het is essentieel dat dit punt duidelijk herkenbaar, bereikbaar en laagdrempelig is voor niet-acute meldingen. Het meldpunt is tevens bedoeld voor het vragen naar advies, het voeren van een verhelderend gesprek (luisterend oor), het verstrekken van informatie en het doorverwijzen naar passende ondersteuning.

Samenwerking

Dit meldpunt wordt in nauwe samenhang met verschillende partners ingericht en vormt aldus een cruciaal onderdeel voor de ketenaanpak in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website