Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verbreding Regionaal Meldpunt OGGz in Flevoland

 

Uitbreiding bereikbaarheid Meldpunt OGGz teruggedraaid

Het aantal meldingen personen verward gedrag steeg tussen 2017 en 2019 van 154 naar 404. Belangrijkste oorzaak is dat politie meldingen verward gedrag automatisch doorzet. In 2018 en 2019 werd duidelijk dat het goed opvolgen van een melding op dat moment waardevoller bleek dan in de avonduren telefonisch bereikbaar zijn.

 

Crisisinterventieteam (CIT) Flevoland

Het Meldpunt OGGz voert met het CIT dagelijks overleg en adviseert, verwijst en voert zo nodig bemoeizorg uit. Kennis over zowel de route bij crisis als de route bij niet-acuut blijkt in het CIT

van meerwaarde.

 

Kennisknooppunt

In 2019 is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden om een informatieknooppunt op te richten over de bemoeizorg-, veiligheids- en woon/zorg-ketens heen. Met de huidige wetgeving blijkt dit lastig. Met de nieuwe wetgeving ontstaan meer mogelijkheden, waarbij nog steeds strikte voorwaarden gelden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meldingen

Met de subsidie van Zonmw heeft GGD Flevoland het meldpunt kunnen uitbreiden met extra formatie, waardoor het mogelijk werd gemaakt om het toegenomen aantal meldingen te kunnen blijven oppakken.

 

Opvolging na crisis

Leden van het meldpunt (Vangnet en Advies) sluiten elke ochtend aan bij het Integraal Crisisteam om opvolging te kunnen geven aan meldingen bij het Integraal Crisisinterventieteam.

 

Informatieknooppunt

Geinventariseerd is de mogelijkheid tot het oprichten van een informatieknooppunt voor diverse ketens van zorg en bemoeizorg. De mogelijkheden hiertoe zijn er slechts beperkt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verbreding Regionaal Meldpunt OGGZ in Flevoland voor personen met verward gedrag.

 

Het Regionaal Meldpunt OGGz richt zich vanaf 2016 op personen met verward gedrag. Vanaf 1 mei 2018 is de bereikbaarheid uitgebreid voor personen met verward gedrag. Het Meldpunt is tussen 17:00 en 22:00 uur telefonisch bereikbaar. Gebleken is dat er meer zorg coördinatie nodig is om goede opvolging te geven aan meldingen.

 

Ontwikkeling Sociale Meldkamer

In Flevoland wordt één sociale meldkamer voor crisisinterventie op het gebied van psychosociale crisissen ontwikkeld. In de eerste stap worden bestaande crisisinterventieteams fysiek bij elkaar gezet. Zo kunnen zij in samenwerking op iedere crisis kunnen handelen. Het Meldpunt OGGz voert dagelijks overleg en adviseert, verwijst en voert zo nodig bemoeizorg uit.

 

Verbeteren terugkoppeling meldingen

Het is voor melders moeilijk om zicht te houden op wat er gebeurt met meldingen. Er wordt teruggekoppeld maar vaak zijn al snel meer partijen betrokken. Het komt ook voor dat één melding bij verschillende partijen terecht komt. Het heeft nut om uit te zoeken of een integrale terugkoppeling naar organisatiepartners mogelijk is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website