Projectomschrijving

Sinds augustus 2017 rijdt in de provincie Drenthe een Psycholance en vanaf 1 april 2018 met financiële ondersteuning van ZonMw. De Psycholance verzorgt speciaal ambulancevervoer voor personen met verward of onbegrepen gedrag. In het 1ste jaar is 651 keer gebruik gemaakt van de Psycholance en in het 2de jaar 874 keer. De Psycholance wordt ingezet via de Meldkamer Noord Nederland.

Partners
Binnen dit project werken de volgende partners nauw met elkaar samen:

  • GGZ Drenthe
  • Politie Noord Nederland
  • OGGZ Drenthe
  • Meldkamer Noord Nederland
  • Gemeente Assen
  • UMCG Ambulancezorg:

In de Psycholance zit een speciaal opgeleide chauffeur en een GGZ verpleegkundige. De GGZ verpleegkundigen werken deels bij GGZ Drenthe binnen de acute opvang en deels op de Psycholance. Met deze constructie blijft de deskundigheid groot en zijn de lijnen kort omdat zij snel kunnen schakelen met hun collega’s.

Resultaten

De Psycholance wordt ingezet in acute situaties (29%) en voor interklinisch vervoer (71%) door de gehele provincie Drenthe, maar wordt ook regelmatig in Groningen en Friesland ingezet. Uit evaluaties blijkt dat de verschillende partijen steeds beter de weg weten te vinden naar de Psycholance. Dat heeft geleid tot een 47% afname van het aantal politieritten voor het vervoeren van personen met verward gedrag in 2018 (34 ritten) ten opzichte van 2017 (64 ritten). Ook blijkt uit evaluaties dat naast de cliëntenraden en naastbetrokkenraad, ook de ketenpartners uitermate tevreden zijn over de inzet van deze vorm van vervoer. De ervaring leert ook dat de patiënten rustiger binnenkomen bij GGZ.

Meer informatie

De psycholance bestaat een jaar: ruim 600 ritten

Mooi in beeld gebracht door RTV Drenthe: 600 ritten in het eerste jaar van de psycholance in Drenthe, veelal naar de Spoedpoli GGZ Drenthe. Medewerkers zijn enthousiast, patiënten krijgen sneller de juiste hulp en de beleving is een stuk rustiger dan in een politieauto.

> bekijk het filmpje

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website