Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een onderdeel van de sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag is een 24/7 meldfunctie óók voor niet-acute meldingen. Voordat met een experiment van een 24/7 meldpunt niet-acuut kan worden gestart zal in de regio Drenthe eerst een verkenning worden gedaan, Fase 1 van dit project.

 

Verkend wordt hoe bestaande meldpunten en voorzieningen ingezet kunnen worden om tot de 24/7 meldfunctie te komen.

Het bestaande Advies- en Meldpunt OGGz wordt daarbij als vertrekpunt genomen. In de verkenning naar een doorontwikkeling van dit meldpunt tot een brede 24/7 meldpuntvoorziening staan 2 vragen centraal:

1. hoe kan de bereikbaarheid buiten kantooruren worden geregeld?

2. hoe wordt de opvolging vanuit hulpverlening georganiseerd, zowel tijdens als na kantoortijden?

 

De verkenning loopt van 1-6-2018 tot en met 30-9-2018, en leidt tot een beschrijving op hoofdlijnen van 3 scenario's.

 

In Fase 2 (1-10-2018 t/m 31-12-2018) van dit project nemen gemeenten in Drenthe een besluit voor welk scenario een experiment wordt gestart. Vervolgens wordt van het gekozen scenario de pilot voorbereid: samenwerkingsafspraken tussen organisaties worden gemaakt en werkprocessen worden ingericht, randvoorwaarden worden ingevuld.

 

Fase 3 is de uitvoering van een pilot met het 24/7 meldpunt en loopt van 1-1-2019 tot en met 30-6-2019.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website