Projectomschrijving

Doel

In Drenthe wordt een verkenning gedaan naar hoe een 24/7 meldpunt voor niet-acute meldingen van verward gedrag het beste kan worden ingericht. Als uitgangspunt wordt daarbij het bestaande Advies- en Meldpunt OGGz in Drenthe genomen.

Werkwijze

Op basis van een quickscan zijn 3 varianten in beeld gekomen voor een 24/7 meldpunt voor niet-acute meldingen:

  1. Invulling door GGZ Drenthe en het Advies- en Meldpunt OGGz
  2. Invulling door Veilig Thuis Drenthe en het Advies- en Meldpunt OGGz
  3. Invulling door de OGGz-partners GGD Drenthe, GGZ Drenthe, VNN en Cosis

Resultaten

Vanaf 2020 heeft Drenthe een breed advies en meldpunt voor niet acute hulpvragen. GGD Drenthe geeft hier
uitvoering aan. Burgers en professionals kunnen advies vragen of melding doen over situaties waar ze zich zorgen over maken en soms overlast van ervaren. Het kunnen meldingen zijn over zorgwekkende mensen die zorg mijden, mensen die door hun gedrag verward overkomen of meldingen over mensen die mogelijk verplichte zorg nodig hebben.

Het advies en meldpunt is van maandag tot vrijdag van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar en beschikbaar. Buiten kantooruren is via de website van de GGD informatie te vinden en kan een digitale melding worden gedaan. Ook kan buiten kantooruren een antwoordapparaat worden ingesproken.

Bij de triage en opvolging van de meldingen wordt regionaal samengewerkt met GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en Cosis. De opvolging middels bemoeizorg of verkennend onderzoek sluit op maat aan op het lokale sociale domein van de 12 Drentse gemeenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website