Projectomschrijving

De crisiskaart is een kaart die mensen bij zich kunnen dragen en waarop zij kunnen aangeven wat zij willen dat er wel of niet gebeurt als zij in een crisis raken. Cliënten maken de crisiskaart samen met hun naasten en worden daarbij ondersteund door een ervaringsdeskundige die tot crisiskaart consulent is opgeleid. Er is aangetoond dat het maken van een crisiskaart helpt om crisis te voorkomen doordat zowel cliënt als naasten zich beter bewust zijn van signalen.

Doel

Toch wordt de crisiskaart nog niet vaak toegepast. Er is weinig bekendheid bij cliënten, naasten én hulpverleners over het bestaan ervan en de opvolging is niet in processen geïmplementeerd. Met dit project wil GGzE de crisiskaart in de regio Zuidoost-Brabant grootschalig implementeren, ook bij alle ketenpartners die te maken kunnen krijgen met mensen in psychische crisis. Daarnaast onderzoeken we hoe de crisiskaart duurzaam gefinancierd kan worden zodat iedereen die baat heeft bij een crisiskaart er ook een kan krijgen.

Resultaten

De resultaten van het project bestaan uit inhoudelijke input voor de Hulpkaart (het soort informatie dat op de kaart zou moeten staan), maar ook suggesties voor de vorm van de kaart (sleutelhanger, kaart, widget op smartphone, etc.). Hiervoor is een (tussentijds) rapport uitgebracht en een filmpje van een mock-up digitale Hulpkaart tool.

Daarnaast is er gericht op het organisatorische aspect op landelijk niveau en is er een adviesrapport opgeleverd waarin wordt uitgelegd waarom een landelijke eigenaar en digitalisering belangrijk zijn voor een duurzame borging van de Hulpkaart. Ook zijn de condities en kenmerken van een potentiële landelijke partij beschreven en worden 2 potentiële landelijke partijen genoemd.

Om de kennis vanuit het project zoveel mogelijk te verspreiden is er een artikel geschreven voor het vakblad GGZ Nurse Academy. Dit artikel heet 'Doorontwikkelen van de Hulpkaart' en is gepubliceerd in september 2020 (Nurse Academy GGZ, nummer 3, 2020).

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website