Projectomschrijving

Meedoen in Meerburg

Het project ‘Verbinding, de nieuwe GGZ in de wijk’ richt zich op buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid die niet op eigen kracht deel nemen aan de samenleving of het risico lopen uitgesloten te geraken. Meerdere mensen zijn gebaat bij een breder netwerk in de wijk, meer sociale activiteiten of dagstructuur.

Doel

De organisaties en burgerinitiatieven die actief zijn in de wijk zoeken in het project extra verbindingen om een sluitend netwerk te vormen ter ondersteuning van hen die dat nodig hebben. Het project richt zich ook op degenen in de wijk die als steunpilaar dienen voor anderen: mensen die zelf hersteld zijn of op weg zijn naar herstel. Bij uitstek zij kunnen helpen stigmatisering te voorkomen, ze zijn hoopverlener, staan naast iemand en bieden een gemakkelijke toegang ‘om onder de mensen te komen’. Om het project zo bekend mogelijk te maken in de wijk is voor een andere werktitel gekozen: Meedoen in Meerburg.
 

Resultaten

Meedoen in Meerburg heeft kwetsbare mensen kansen gegeven meer mee te doen. Het Zelfregiecentrum is sterk uitgebreid, zodat mensen aan activiteiten kunnen deelnemen en een plek hebben om naar toe te gaan. Er is een Vliegende Brigade ontstaan waarin ervaringsdeskundigen actief zijn om mensen op te zoeken en te motiveren om zelf in actie te komen.

Signaleringsoverleg

Er is een signaleringsoverleg ontstaan in de wijk waarin alle professionals die in de wijk actief zijn bij elkaar komen. Ze kennen elkaar en weten elkaar uitstekend te vinden. Het organiseren van hulp en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben, is daarmee veel sneller en gemakkelijker te regelen. Het belangrijkste is dat er in de wijk een nieuwe basis is ontstaan waar kwetsbare mensen gebruik van kunnen maken. Er is meer kans dat iedereen wordt gekend en bereikt. Het project heeft het fundament gelegd om deze aanpak over de hele stad te gaan verspreiden, wel in elke wijk op een eigen manier: Meedoen in de Stad.

Meer informatie:

Vervolgproject: Meedoen in de Stad

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website