Projectomschrijving

 

Projectomschrijving

Dit Groningse patiënt/burgerinitiatief is een maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde speurtocht naar wat ‘outsiders’ kan verleiden (weer) verbindingen aan te gaan met de samenleving  en vice versa. Er is aandacht voor rol en beleving van familie, buurt, sociaal netwerk en maatschappelijke draagkracht. Kernwoorden: aansluiten bij leefwereld, dwarsverbanden, scharrelruimte en vertrouwen.

Doel

Het project is een leertraject van en voor ernstig beschadigde burgers die nu overbekend zijn bij de crisisdiensten en de politie. Hoe ervaren zij dat eigen regie loont en er meer uit het leven te halen is?  Het is ook een leertraject voor de participanten, waaronder Gemeente Groningen, LENTIS, VNN, Politie, Veiligheidshuis, OM en Menzis.

Werkwijze

Begeleidend onderzoek door INTRAVAL is onderdeel van de Joint Venture. Kennisontwikkeling staat centraal. De winst wordt direct gedeeld met anderen in de regio en het land. Publieksdebat bij de prijs inbegrepen.

Downloads en links

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website