Projectomschrijving

Mensen met verward gedrag zijn de grip op hun leven kwijtgeraakt. Katwijkse huisartsen rapporteren tussen de 200 en 500 mensen met verward gedrag.

Doel

De focus van dit project ligt op de huisarts (Zorggroep Katwijk, 23 huisartsen) en zijn rol als poortwachter. Hoe duiden huisartsen hun gedrag? Kunnen ze diepere beweegredenen zien, die tot verwardheid leiden? Hoe handelen ze naar deze mensen? Welke verwijspatronen komen naar voren? Hoe komt men tot een sluitende aanpak? Wat maakt de huidige aanpak ontoereikend? Antwoorden op deze vragen komen uit reflecties op concrete casuïstiek uit de spreekkamer.

Werkwijze

Huisartsen en het sociaal domein werken nog nauwelijks samen. Wat belemmert? We trachten te experimenteren met een meervoudige aanpak. Welke leerervaringen levert dat op? Voor deze vragen verkennen we de praktijken van het sociaal wijkteam. Met dit project willen we tevens inzichten delen en verandering bevorderen bij huisartsen en wijkteams in de regio Midden Holland (19 gemeentes).

Meer informatie

Uitgelicht: nieuw project

De gemeente Gouda start een project om hulp aan mensen met verward gedrag beter te organiseren. In de uitwerking is aansluiting gezocht bij het project 'Verbinden eerstelijnszorg met sociaal domein voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden'.

Blog 1 van projectleider

Lees de blog 'Af van ‘hokjesdenken’ bij verward gedrag' (26 oktober 2018) van projectleider Piet Overduin op de website van Reos.

Blog 3 van projectleider

Lees de blog 'Huisarts: ‘verward of onbegrepen gedrag?' (13 februari 2020) van projectleider Piet Overduin op de website van Reos.

Blog 2 van projectleider

Lees de blog 'De kracht van lokale samenwerking bij verward gedrag' (3 februari 2020) van projectleider Piet Overduin op de website van Reos.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website