Projectomschrijving

Mensen met verward gedrag zijn de grip op hun leven kwijtgeraakt. Katwijkse huisartsen rapporteren tussen de 200 en 500 mensen met verward gedrag.

Doel

De focus van dit project ligt op de huisarts (Zorggroep Katwijk, 23 huisartsen) en zijn rol als poortwachter. Hoe duiden huisartsen hun gedrag? Kunnen ze diepere beweegredenen zien, die tot verwardheid leiden? Hoe handelen ze naar deze mensen? Welke verwijspatronen komen naar voren? Hoe komt men tot een sluitende aanpak? Wat maakt de huidige aanpak ontoereikend? Antwoorden op deze vragen komen uit reflecties op concrete casuïstiek uit de spreekkamer.

Werkwijze

Huisartsen en het sociaal domein werken nog nauwelijks samen. Wat belemmert? We trachten te experimenteren met een meervoudige aanpak. Welke leerervaringen levert dat op? Voor deze vragen verkennen we de praktijken van het sociaal wijkteam. Met dit project willen we tevens inzichten delen en verandering bevorderen bij huisartsen en wijkteams in de regio Midden Holland (19 gemeentes).

Resultaten

Verward gedrag wordt gezien als onbegrepen gedrag. Er worden door zeven huisartsen en drie medewerkers van het Team Sociale Ondersteuning (TSO) vijf typen patiënten met onbegrepen gedrag in hun praktijk onderscheiden:

  1. Dementerende ouderen
  2. (Zorgwekkende) zorgmijders
  3. Patiënten met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek
  4. Verstandelijk beperkten
  5. Kinderen met verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling door complexe gezinsproblemen

In het eerste deel van het project werd de poortwachtersrol van huisartsen verkend. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een poster. Het tweede deel van het project bestond uit een actieonderzoek waar door middel van concrete casuïstiek de samenwerking tussen huisartsen en medewerkers van het TSO in praktijk werd gebracht.

Door nieuwe (persoonlijke en professionele) inzichten werden de casusbesprekingen volwaardige leersessies, waarin verwijsroutines, handelings- en denkpatronen en dilemma’s werden besproken. Omdat lokale samenwerking ophelderend, krachtig en grensverleggend is, wordt aanbevolen een huisarts als expert aan te stellen, die intern en extern als helpdesk functioneert en die de beleids-, inhoudelijke- en sociale kaart-ontwikkelingen volgt namens de zorggroep. Tevens wordt de inzet van een POH ggz voor de zorg aan deze doelgroep aanbevolen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Uitgelicht: nieuw project

De gemeente Gouda start een project om hulp aan mensen met verward gedrag beter te organiseren. In de uitwerking is aansluiting gezocht bij het project 'Verbinden eerstelijnszorg met sociaal domein voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden'.

Blog 1 van projectleider

Lees de blog 'Af van ‘hokjesdenken’ bij verward gedrag' (26 oktober 2018) van projectleider Piet Overduin op de website van Reos.

Blog 3 van projectleider

Lees de blog 'Huisarts: ‘verward of onbegrepen gedrag?' (13 februari 2020) van projectleider Piet Overduin op de website van Reos.

Blog 2 van projectleider

Lees de blog 'De kracht van lokale samenwerking bij verward gedrag' (3 februari 2020) van projectleider Piet Overduin op de website van Reos.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website