Projectomschrijving

Doel

In Heerlen is een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van een pilot waarin gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag nauw gaan samenwerken. Het doel van de pilot is het verbeteren van een integraal aanbod voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van psychische problemen zowel behandeling als begeleiding nodig hebben. Met de inzet van een ervaringsdeskundige wordt meer plek gegeven aan het herstelgerichte werken in de benadering en op deze wijze wordt de inbreng/positie van de cliënt verstevigd.

Werkwijze

De focus in het project ligt op het ontwikkelen van een werkwijze waarin de afstemming tussen behandelaar en begeleider geborgd is en doelen, voortgang en resultaten van de zorg in gezamenlijkheid met de cliënt worden vastgesteld en op gezette tijden worden geëvalueerd. Een ervaringsdeskundige krijgt, als de cliënt dat wil, een rol bij de start (herstelgerichte intake), bij het opstellen van het behandel-/ondersteuningsplan, in de voortgangsbewaking en bij afronding van zorg.

Resultaten

Een plan van aanpak is opgesteld dat de basis is voor de pilot ‘Integraal Aanbod Heerlen’ die in augustus 2020 van start is gegaan. In het plan van aanpak zijn de doelen, verwachte resultaten, werkwijze en inrichting van de pilotorganisatie beschreven, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende samenwerkingspartners.

 

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website