Projectomschrijving

Doel

Dit project richt zich op het versterken van de meld- en triagefunctie in de regio Noord-Holland Noord voor mensen met niet-acuut verward gedrag, die wel zo snel mogelijk advies en/of ondersteuning nodig hebben.

Werkwijze

GGD Hollands Noorden gaat de regionale bereikbaarheid van de bestaande teams Vangnet & Advies uit breiden naar 24/7, zodat ook buiten kantoortijden zowel burgers als professionals kunnen melden.
Door versterking van de teams Vangnet & Advies met een 24-uursblok bereikbaarheid wordt ingezet op verbetering van hulp en zorg aan mensen met verward gedrag én hun omgeving. Uitgangspunt is om mensen in een zo vroeg stadium te helpen om te voorkomen dat problemen escaleren en er eventueel onveilige situaties ontstaan. De meldfunctie is aanvullend op de acute keten.

Looptijd

Het project loopt van januari 2019 tot en met december 2019.

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website