Projectomschrijving

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multiproblematiek en hebben geen steunnetwerk. Er is een grote kans op escalatie van problemen en op verward gedrag. Deze mensen worden onvoldoende bereikt door reguliere hulpverlening.

Doel en werkwijze

Dit project richt zich op het doorbreken van dit probleem in de regio Hart van Brabant door:

  1. De ontwikkeling van 2 vangnetwerken in de gemeente Tilburg. Een vangnetwerk is een professioneel begeleid, wijkgericht steunnetwerk van 25-40 personen. Zij bieden elkaar sociale steun en organiseren activiteiten voor en met elkaar en de omringende wijk. Zo wordt deze schijnbaar onbereikbare groep gemakkelijk bereikt. Mensen vinden het immers meestal veel fijner om hulp te geven dan om hulp te vragen.
  2. Er wordt een regionaal platform opgezet voor kennisontwikkeling en -deling (Community of practice), waar onder andere aandacht is voor samenwerking met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Resultaten

Van 2018 tot 2020 zijn 2 vangnetwerken ontwikkeld in Tilburg, die na de projectperiode worden voortgezet. Vangnetwerken richten zich op de kwetsbaarste wijkbewoners, die door problemen en beperkingen in een sociaal isolement leven.

De deelnemers van de vangnetwerken organiseren activiteiten voor elkaar en voor de wijk. De volgende 2 activiteiten zijn opgezet:

  • Een ‘Speelgoedpunt’ waar deelnemers pakketten van ingezameld tweedehands speelgoed maken voor kinderen in armoede.
  • Een ‘Crea-club’ waar deelnemers voor elkaar creatieve activiteiten organiseren.

Doordat iedere deelnemer actief bijdraagt, ontstaat een gevoel van verbondenheid. Vanuit dat gevoel bieden deelnemers elkaar steun. Deelnemers verlichten zo hun isolement, wat verward gedrag kan voorkomen.

Het project is gevolgd door een Community of Practice, bestaande uit sociaal werkers. Doel was om te leren van de ervaringen in de vangnetwerken en om te onderzoeken hoe de methode breder toe te passen is. De kennis die is opgedaan is verwerkt in een e-learning. De organisatie gaat verder met verspreiden van de methode.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Films van 'Sociaal werk versterkt' over vangnetwerken:

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website