Projectomschrijving

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multiproblematiek en hebben geen steunnetwerk. Er is een grote kans op escalatie van problemen en op verward gedrag. Deze mensen worden onvoldoende bereikt door reguliere hulpverlening.

Doel en werkwijze

Dit project richt zich op het doorbreken van dit probleem in de regio Hart van Brabant door:

  1. De ontwikkeling van 2 vangnetwerken in de gemeente Tilburg. Een vangnetwerk is een professioneel begeleid, wijkgericht steunnetwerk van 25-40 personen. Zij bieden elkaar sociale steun en organiseren activiteiten voor en met elkaar en de omringende wijk. Zo wordt schijnbaar onbereikbare groep gemakkelijk bereikt. Mensen vinden het immers meestal veel fijner om hulp te geven dan om hulp te vragen.
  2. Er wordt een regionaal platform opgezet voor kennisontwikkeling en -deling (Community of practice), waar onder andere aandacht is voor samenwerking met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.


Films van 'Sociaal werk versterkt' over vangnetwerken:

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website