Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

In de gemeente Delft heeft de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar (DvE) in 2017 het initiatief genomen tot het vormen van een brede steunstructuur in de wijk, welke als vangnet kan dienen voor personen met verward gedrag. Binnen dit vangnet werkt DvE samen met de Gemeente Delft, verschillende GGZ- en zorgorganisaties, bewonersorganisaties en cliënten en naasten. Het vangnet functioneert momenteel in de Reinier de Graafbuurt (wijk Buitenhof, een belangrijke aandachtswijk in Delft), waar nu behoefte ontstaat aan een actiegerichte doorontwikkeling.

Gericht op de bouwstenen 1 (inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving), 2 (preventie en levensstructuur) en 3 (vroegtijdige signalering) is de doelstelling van het project een fijnmazige invulling van het vangnet in de vorm van concrete trajectplannen van cliënten, en een overdraagbare toolkit waarmee reeds aanwezige voorzieningen in de wijk geschikt kunnen worden gemaakt om als centrale aanwaaiplek te fungeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website