Projectomschrijving

Het regionale project ‘Verward...en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ heeft mooie resultaten opgeleverd. Het is echter nog te vroeg om de ingezette koers op een sluitende aanpak los te laten.

Doel

Dat wat de samenwerkende partners uit het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein ontwikkeld hebben, wordt in dit vervolgproject geïmplementeerd en geborgd in de 40 deelnemende gemeenten.

Werkwijze

We gaan door op de ingeslagen weg zodat de kwetsbare doelgroep waar het project zich op richt, niet te vroeg losgelaten wordt maar juiste en passende zorg en ondersteuning krijgt. Een ondersteuningsteam van regionale (ervarings)deskundigen ondersteunt de gemeenten hierbij. Door de actieve inzet van ervaringsdeskundigen komt ervaringsdeskundigheid meer op de voorgrond, wordt opgebouwde expertise benut en wordt inbedding bij de gemeenten bevorderd.

Meer informatie

Projectwebsite: www.verwardendan.nl

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website