Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project werd intensieve ondersteuning gegeven aan naasten (familieleden, vrienden) van mensen met een onbehandelde ernstige psychiatrische aandoening.

 

Ondersteuning van de naasten van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening bevordert het herstel van de patiënt, en helpt de naasten om zich staande te houden.

 

Ondersteuning van naasten wordt door GGZ instellingen gedeclareerd bij de zorgverzekering van de patiënt, als onderdeel van diens behandeling. Als er geen behandeling is, dan is er dus ook geen ondersteuning van de naasten. Terwijl ze juist dán extra ondersteund zouden moeten worden bij de omgang met de patiënt en bij hun pogingen om de patiënt te overtuigen van de noodzaak van behandeling.

 

Wij beschouwen dit pilot project als een groot succes. Het is gebleken dat naasten van onbehandelde patiënten ons weten te vinden en dat zowel de naasten als de patiënten veel baat hebben bij de ondersteuning van de naasten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

52 mensen uit de doelgroep (naasten van onbehandelde psychiatrische patiënten) wisten ons te vinden; de meesten via enkele huisartsenpraktijken en buurtteams. We vermoeden dat de doelgroep in de regio Utrecht nog véél groter is.

 

Het is gebleken dat het vooral nodig was om naasten voor te lichten en te scholen in specifieke gesprekstechnieken waarmee de relatie tussen naasten en patiënt wordt verbeterd of hersteld. Daarmee wordt de kans vergroot dat de naasten de patiënt naar de zorg kunnen toeleiden en het verbetert de prognose van de patiënt.

 

Bij 13 van de 52 aanmeldingen is de patiënt in zorg gekomen. We weten niet hoeveel van hen ook zonder dit project in zorg zouden zijn gekomen en hoeveel langer dat dan geduurd zou hebben. We weten ook niet hoeveel van de 52 op den duur alsnog in zorg zal komen.

 

We hebben geconstateerd dat ondersteuning van naasten van ernstige psychiatrische patiënten goed mogelijk is en dringend noodzakelijk. Wij bevelen aan om dit project voort te zetten.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen zelf vaak niet beseffen dat hun problemen worden veroorzaakt door een behandelbare ziekte. Ze hebben dan geen ziekte-inzicht. Ze zijn heel moeilijk te bewegen om behandeling te accepteren, en ze verbreken vaak de behandelrelatie waarvan ze het nut niet inzien.

Naastbetrokkenen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zijn de belangrijkste factor bij de toeleiding naar behandeling . Maar dat vraagt veel inzicht, kennis, vaardigheden en doorzettingsvermogen van die naastbetrokkenen, die vaak toch al zwaar gebukt gaan onder het verdriet en de problemen die worden veroorzaakt door de ziekte van de patiënt.

Dit T&T (Toe- en Terugleiding) initiatief is een voorstel om in de regio Utrecht de naastbetrokkenen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening te ondersteunen, coachen, voor te lichten en te motiveren bij de toeleiding of terugleiding van de patiënt naar de GGZ. Het valt te verwachten dat de toe- of terugleiding dan sneller en beter zal lukken. Die verwachting is mede gebaseerd op het succes van de familiecoaching voor naastbetrokkenen van patiënten die wél in behandeling zijn.

Dit nieuwe T&T initiatief gaat worden uitgevoerd door hetzelfde kleine team van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een familie-ervaringsdeskundige dat in 2007 het initiatief heeft genomen tot de familiecoaching.

Een effectievere en snellere toe- en terugleiding zal leiden tot een vermindering van het aantal mensen met verward gedrag. Op de korte termijn, maar ook op de langere termijn omdat een snellere inzet van de behandeling leidt tot een betere prognose voor de patiënt .

De begeleiding en ondersteuning van de naastbetrokkenen zal maatwerk zijn – volledig toegespitst op de individuele situatie van de patiënt en diens naastbetrokkenen. In de meeste gevallen zal er vooral gewerkt moeten worden aan een andere manier van omgang tussen de naastbetrokkenen en de patiënt. De basis daarvoor is de LEAP gespreksmethode van Xavier Amador. LEAP staat in Nederland ook wel bekend als “verbindende gespreksvoering”. Het is een verrassende manier om te praten met een patiënt zonder ziekte-inzicht. De T&T initiatiefnemers hebben al veel ervaring opgedaan met LEAP groepstrainingen voor naastbetrokkenen. In het kader van het T&T initiatief zal trainingsmateriaal worden ontwikkeld die geschikt is voor een kleine kring naastbetrokkenen (of één naastbetrokkene) van een individuele patiënt. Daarbij zal vooral aandacht worden gegeven aan laaggeschoolde naastbetrokkenen en naastbetrokkenen met een niet-westerse achtergrond.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website